Posts Tagged “ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา”

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึงกรณีคนข้ามชาติเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึงกรณีคนข้ามชาติเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึงกรณีคนข้ามชาติเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย ทำให้พื้นที่ในการกักตัวไม่เพียงพอ

“บริษัทสตาร์ท สัญชาติไทย-บริษัทใบยา ไฟโตฟาร์ม” สามารถพัฒนาวัคซีนโควิด-19

“บริษัทสตาร์ท สัญชาติไทย-บริษัทใบยา ไฟโตฟาร์ม” สามารถพัฒนาวัคซีนโควิด-19

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา โพสต์ Facebook ส่วนตัว “บริษัทสตาร์ท สัญชาติไทย-บริษัทใบยา ไฟโตฟาร์ม” สามารถพัฒนาวัคซีนโควิด-19

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ฝากย้ำเตือนต้องไม่ลืม 4 ข้อ การใช้ชีวิตแบบ  New Normal

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ฝากย้ำเตือนต้องไม่ลืม 4 ข้อ การใช้ชีวิตแบบ New Normal

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ฝากย้ำเตือนต้องไม่ลืม 4 ข้อ การใช้ชีวิตแบบ New Normal

ข้อมูลงานวิจัยโควิด-19 ในไทย

ข้อมูลงานวิจัยโควิด-19 ในไทย

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เปิดเผยข้อมูลงานวิจัยโควิด-19 ในไทย

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ถึงเวลาที่ไทยต้อง “ล็อกดาวน์”

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ถึงเวลาที่ไทยต้อง “ล็อกดาวน์”

ในวันที่โรงพยาบาลคือสนามรบ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ถึงเวลาที่ไทยต้อง “ล็อกดาวน์”

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึง การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึง การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เผยสาเหตุสำคัญที่ต้องปิดประเทศ เพื่อระงับการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย

ไวรัสโควิด-19

ไวรัสโควิด-19

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา แถลงความคืบหน้าของสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึงมาตรการรับมือโรคอุบัติใหม่

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึงมาตรการรับมือโรคอุบัติใหม่

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึงมาตรการรับมือโรคอุบัติใหม่

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึง“สารเคมีพิษ”  ในพืชผักผลไม้

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึง“สารเคมีพิษ” ในพืชผักผลไม้

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึงสถานการณ์ “สารเคมีพิษ” ในพืชผักผลไม้

Go Top