Posts Tagged “ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ”

โครงการ“ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต”

โครงการ“ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต”

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดโครงการ “ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต” ประจำปี 2563

ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต

ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต

ศูนย์บริการโลหิตฯ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดกิจกรรม “ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต”

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ

5 ทศวรรษศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ให้ชีวิต.เพื่อชีวิต

Go Top