Posts Tagged “ศูนย์บริการโลหิต”

จกรรม “สุขใจ…ให้โลหิต” ชวนร่วมบริจาคโลหิตที่ขาดคลานจากสถานการณ์โควิด-19

จกรรม “สุขใจ…ให้โลหิต” ชวนร่วมบริจาคโลหิตที่ขาดคลานจากสถานการณ์โควิด-19

ศูนย์บริการโลหิตฯ ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สนง.จัดการทรัพย์สินจุฬาฯ จัดกิจกรรม “สุขใจ…ให้โลหิต” ชวนร่วมบริจาคโลหิตที่ขาดคลานจากสถานการณ์โควิด-19 ณ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สยามสแควร์

ตำรวจจิตอาสา บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตผู้ป่วย น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 2 มหาราช

ตำรวจจิตอาสา บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตผู้ป่วย น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 2 มหาราช

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ร่วมโครงการ “ตำรวจจิตอาสา บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตผู้ป่วย น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 2 มหาราช” เพื่อบริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบในการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบในการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ นำนายสุเทพ เหล่าพิพัฒน์ภิญโญ และครอบครัว เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบในการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

เฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินเพื่อจัดซื้อรถรับบริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตฯ และบำรุงสภากาชาดไทย

เฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินเพื่อจัดซื้อรถรับบริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตฯ และบำรุงสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายขรรค์ ประจวบเหมาะ นำ นางสินีนาฏ โสดสถิตย์ และ นางสาวเบญจาภา โสดสถิตย์ พร้อมคณะ เฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินเพื่อจัดซื้อรถรับบริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตฯ และบำรุงสภากาชาดไทย

ไทยประกันชีวิต รวมพลังให้โลหิต Dare to Give Blood 1.2+

ไทยประกันชีวิต รวมพลังให้โลหิต Dare to Give Blood 1.2+

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จ.ขอนแก่น รณรงค์รับบริจาคโลหิต ในโครงการ “ไทยประกันชีวิต รวมพลังให้โลหิต Dare to Give Blood 1.2+” ณ อาคารไทยประกันชีวิต สาขาขอนแก่น

แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต

แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต

แบรด์ ซันโทรี่ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตฯ สานต่อโครงการ “แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต” เชิญชวนวัยรุ่นไทยบริจาคโลหิต

โครงการจิตอาสาร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตฯ

โครงการจิตอาสาร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตฯ

รอง ผบช.น.รรท.ผบก.สปพ. จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตฯ ณ อาคารฝึกอบรม บก.สปพ. (191)

โครงการ “ร่วมเติมโลหิตให้เต็ม” มอบให้แก่ ศูนย์บริการโลหิตฯ

โครงการ “ร่วมเติมโลหิตให้เต็ม” มอบให้แก่ ศูนย์บริการโลหิตฯ

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดโครงการ “ร่วมเติมโลหิตให้เต็ม” มอบให้แก่ ศูนย์บริการโลหิตฯ

มอบผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์  ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตฯ

มอบผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตฯ

ดั๊บเบิ้ล เอ มอบผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ Double A Care จำนวน 5,000 ขวด ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตฯ

51 ปีแห่งการสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

51 ปีแห่งการสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

51 ปีแห่งการสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สืบสานพระราชปณิธานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Go Top