Posts Tagged “ศูนย์ดวงตา”

เชิญชวนร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตา

เชิญชวนร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตา

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ร่วมกับ ซีพี-ทรู เชิญชวนร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตาในโครงการ Let Them See Love 2020

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ดวงตา

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ดวงตา

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ดวงตา ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดโครงการ Let Them See Love 2020 1

เชิญชวนร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตา

เชิญชวนร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตา

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ร่วมกับ ซีพี-ทรู เชิญชวนร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตาในโครงการ Let Them See Love 2020

บริจาคสมทบทุนเพื่อปลูกถ่ายดวงตา-อวัยวะ สภากาชาดไทย

บริจาคสมทบทุนเพื่อปลูกถ่ายดวงตา-อวัยวะ สภากาชาดไทย

โอกาสให้ชีวิตใหม่ บริจาคสมทบทุนเพื่อปลูกถ่ายดวงตา-อวัยวะ สภากาชาดไทย โดยไม่หักค่าใช้จ่าย

ภาพวาดส่งต่อความสุข รายได้ให้แก่ศูนย์ดวงตา

ภาพวาดส่งต่อความสุข รายได้ให้แก่ศูนย์ดวงตา

นายเตช บุนนาค มอบของที่ระลึกในโครงการ “Eyes Happiness”นำภาพวาดส่งต่อความสุขจากการมองเห็นที่สวยงาม มอบรายได้ให้แก่ศูนย์ดวงตา

โครงการ Eyes of Happiness

โครงการ Eyes of Happiness

นายเตช บุนนาค ประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตา สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบของที่ระลึกในโครงการ Eyes of Happiness

โครงการ “Eyes Happiness”

โครงการ “Eyes Happiness”

นายเตช บุนนาค มอบของที่ระลึกในโครงการ “Eyes Happiness” นำภาพวาดส่งต่อความสุขจากการมองเห็นที่สวยงาม มอบรายได้ ให้แก่ศูนย์ดวงตา

โครงการ “Eyes of happiness”

โครงการ “Eyes of happiness”

ศิลปินแกรมมี่ ร่วมโครงการ “Eyes of happiness” นำภาพวาดส่งต่อความสุขจากการมองเห็นที่สวยงาม มอบรายได้ให้แก่ศูนย์ดวงตา

โครงการ Eyes of happiness

โครงการ Eyes of happiness

ศิลปินแกรมมี่ ร่วมแบ่งปันภาพวาดเข้าร่วมโครงการ Eyes of happiness 232

เลขาธิการฯ รับมอบเงินจากทรู

เลขาธิการฯ รับมอบเงินจากทรู

เลขาธิการฯ ผอ.ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ และ ผอ.ศูนย์ดวงตา รับมอบเงินจากเครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น ภายใต้โครงการ “Let Them See Love 2019”

Go Top