Posts Tagged “ศรีสะเกษ”

เหล่ากาชาด จ.นครพนม ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้พิการทางการได้ยิน

เหล่ากาชาด จ.นครพนม ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้พิการทางการได้ยิน

เหล่ากาชาด จ.นครพนม ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้พิการทางการได้ยิน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาด ร่วมฝึกซ้อมท่ารำของชาวศรีสะเกษ ในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จ.ศรีสะเกษ

ผวจ.ศรีสะเกษ มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส

ผวจ.ศรีสะเกษ มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส

ผวจ.ศรีสะเกษ มอบบ้านตามโครงการสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมออกรับบริจาคโลหิต

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมออกรับบริจาคโลหิต

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเมืองศรีสะเกษ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยใน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่เยี่ยม

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่เยี่ยม

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่เยี่ยม โรงเรียนเทศบาล 1 เพื่อติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านสาธารณสุข

เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้

เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้

เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมมอบบ้านพร้อมเครื่องใช้และถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ ต.ตะดอบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผู้ป่วยติดเตียง

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผู้ป่วยติดเตียง

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผู้ป่วยติดเตียง

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมออกรับบริจาคโลหิต

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมออกรับบริจาคโลหิต

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมออกรับบริจาคโลหิต ณ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดศรีษะเกษ

ผวจ.ศรีสะเกษ ร่วมออกรับบริจาคโลหิต

ผวจ.ศรีสะเกษ ร่วมออกรับบริจาคโลหิต

ผวจ.ศรีสะเกษ ร่วมออกรับบริจาคโลหิต พร้อมมอบเข็มและใบประกาศให้แก่ผู้ที่บริจาคครบตามจำนวน

Go Top