Posts Tagged “ศรีสะเกษ”

เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ จัดทำหน้ากากอนามัยด้วยผ้ามัสลิน

เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ จัดทำหน้ากากอนามัยด้วยผ้ามัสลิน

เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ จัดทำหน้ากากอนามัยด้วยผ้ามัสลิน จำนวน 10,000 ชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ และประชาชนในพื้นที่

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ พร้อมคณะออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ  พร้อมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ พร้อมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการ “ศรีสะเกษ พร้อมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง”

ร้านธารากาชาด และการออกสลากกาชาดการกุศล

ร้านธารากาชาด และการออกสลากกาชาดการกุศล

ผู้ว่าราชการ จ.ศรีสะเกษ เชิญเที่ยวงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ภายในงานมีการออกร้านธารากาชาด และการออกสลากกาชาดการกุศล

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อให้บริการประชาชนเชิงรุก

Go Top