Posts Tagged “ศรีสะเกษ”

เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมปั่นจักรยานออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมปั่นจักรยานออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมปั่นจักรยานออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ตามโครงการ “ศรีสะเกษสร้างสุข ทุกข์กาชาดบรรเทา” ใน อ.ยางชุมน้อย

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ณ ศาลาวัดบ้านแกงเลี้ยว ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ และคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ

ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีออกรางวัลสลากกาชาด จ.ศรีสะเกษ ประจำปี 2564

ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีออกรางวัลสลากกาชาด จ.ศรีสะเกษ ประจำปี 2564

ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีออกรางวัลสลากกาชาด จ.ศรีสะเกษ ประจำปี 2564

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ กล่าวถึงการเลื่อนการจัดงานกาชาดและงานเทศกาลปีใหม่

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ กล่าวถึงการเลื่อนการจัดงานกาชาดและงานเทศกาลปีใหม่

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ กล่าวถึงการเลื่อนการจัดงานกาชาดและงานเทศกาลปีใหม่ สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ เนื่องจากสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ เตรียมจัดงานออกร้านธารากาชาด ในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ 2564

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ เตรียมจัดงานออกร้านธารากาชาด ในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ 2564

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ เตรียมจัดงานออกร้านธารากาชาดในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ 2564

รองนายกเหล่ากาชาด มอบสิ่งของพระราชทานช่วยผู้ประสบอัคคีภัย

รองนายกเหล่ากาชาด มอบสิ่งของพระราชทานช่วยผู้ประสบอัคคีภัย

ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมรองนายกเหล่ากาชาด ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

เหล่ากาชาด จ.นครพนม ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้พิการทางการได้ยิน

เหล่ากาชาด จ.นครพนม ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้พิการทางการได้ยิน

เหล่ากาชาด จ.นครพนม ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้พิการทางการได้ยิน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาด ร่วมฝึกซ้อมท่ารำของชาวศรีสะเกษ ในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จ.ศรีสะเกษ

ผวจ.ศรีสะเกษ มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส

ผวจ.ศรีสะเกษ มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส

ผวจ.ศรีสะเกษ มอบบ้านตามโครงการสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

Go Top