Posts Tagged “ศรีสะเกษ”

ผวจ.ศรีสะเกษ มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส

ผวจ.ศรีสะเกษ มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส

ผวจ.ศรีสะเกษ มอบบ้านตามโครงการสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยใน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่เยี่ยม

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่เยี่ยม

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่เยี่ยม โรงเรียนเทศบาล 1 เพื่อติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านสาธารณสุข

เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้

เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้

เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมมอบบ้านพร้อมเครื่องใช้และถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ ต.ตะดอบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผู้ป่วยติดเตียง

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผู้ป่วยติดเตียง

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผู้ป่วยติดเตียง

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมออกรับบริจาคโลหิต

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมออกรับบริจาคโลหิต

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมออกรับบริจาคโลหิต ณ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดศรีษะเกษ

ผวจ.ศรีสะเกษ ร่วมออกรับบริจาคโลหิต

ผวจ.ศรีสะเกษ ร่วมออกรับบริจาคโลหิต

ผวจ.ศรีสะเกษ ร่วมออกรับบริจาคโลหิต พร้อมมอบเข็มและใบประกาศให้แก่ผู้ที่บริจาคครบตามจำนวน

ออกรับบริจาคโลหิต

ออกรับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมออกรับบริจาคโลหิต ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ มอบหน้ากากอนามัยผ้า แจกจ่ายให้ประชาชน

เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ มอบหน้ากากอนามัยผ้า แจกจ่ายให้ประชาชน

สมาชิกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ จัดทำหน้ากากอนามัยผ้ามัสลิน แจกจ่ายให้ประชาชนและโรงพยาบาล

เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ มอบหน้ากากอนามัย

เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ มอบหน้ากากอนามัย

ร.ต.ท.มนตรี เพชรจรุงพร ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ มอบหน้ากากอนามัยให้พิสูจน์หลักฐาน จ.ศรีสะเกษ

Go Top