Posts Tagged “ศรีสะเกษ”

เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมมอบหน้ากากอนามัย

เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมมอบหน้ากากอนามัย

ที่ปรึกษากรรมการเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมมอบหน้ากากอนามัย พร้อมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ใน อ.กันทรลักษณ์ เพื่อป้องกันโรคโควิด-19

เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่หญิงชราพิการ

เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่หญิงชราพิการ

เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่หญิงชราพิการในพื้นที่ ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนจากเหตุการณ์วาตภัย

เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนจากเหตุการณ์วาตภัย

เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนชาวบ้านบกใน อ.ขุขันธ์ ที่ประสบความเดือดร้อนจากเหตุการณ์วาตภัย

เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมปั่นจักรยานออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมปั่นจักรยานออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมปั่นจักรยานออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ตามโครงการ “ศรีสะเกษสร้างสุข ทุกข์กาชาดบรรเทา” ใน อ.ยางชุมน้อย

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ณ ศาลาวัดบ้านแกงเลี้ยว ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ และคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ

ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีออกรางวัลสลากกาชาด จ.ศรีสะเกษ ประจำปี 2564

ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีออกรางวัลสลากกาชาด จ.ศรีสะเกษ ประจำปี 2564

ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีออกรางวัลสลากกาชาด จ.ศรีสะเกษ ประจำปี 2564

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ กล่าวถึงการเลื่อนการจัดงานกาชาดและงานเทศกาลปีใหม่

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ กล่าวถึงการเลื่อนการจัดงานกาชาดและงานเทศกาลปีใหม่

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ กล่าวถึงการเลื่อนการจัดงานกาชาดและงานเทศกาลปีใหม่ สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ เนื่องจากสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ เตรียมจัดงานออกร้านธารากาชาด ในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ 2564

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ เตรียมจัดงานออกร้านธารากาชาด ในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ 2564

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ เตรียมจัดงานออกร้านธารากาชาดในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ 2564

รองนายกเหล่ากาชาด มอบสิ่งของพระราชทานช่วยผู้ประสบอัคคีภัย

รองนายกเหล่ากาชาด มอบสิ่งของพระราชทานช่วยผู้ประสบอัคคีภัย

ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมรองนายกเหล่ากาชาด ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

Go Top