Posts Tagged “วิจัย”

“หุ่นยนต์” ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง “นวัตกรรม”  ฝีมือทีมนักวิจัยจุฬาฯ

“หุ่นยนต์” ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง “นวัตกรรม” ฝีมือทีมนักวิจัยจุฬาฯ

“หุ่นยนต์” ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง “นวัตกรรม”ฝีมือทีมนักวิจัยจุฬาฯ

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ร่วมรับมอบทุนสนับสนุนงานวิจัยโควิด-19

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ร่วมรับมอบทุนสนับสนุนงานวิจัยโควิด-19

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ร่วมรับมอบทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก เอ็มเค เรสโตรองต์ บมจ. ให้แก่ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก เพื่อพัฒนาความสามารถในการรับมือโรคโควิด-19

การวิจัยและพัฒนา “โรคอุบัติใหม่” ตอนที่2

การวิจัยและพัฒนา “โรคอุบัติใหม่” ตอนที่2

การวิจัยและพัฒนา “โรคอุบัติใหม่” ตอนที่2

ยูเมะพลัส สนับสนุนงานวิจัยสภากาชาดไทย

ยูเมะพลัส สนับสนุนงานวิจัยสภากาชาดไทย

กิจกรรม ‘ยูเมะพลัส ส่งต่อ..ความห่วยใย ปี7’ ระดมทุนสนับสนุนงานวิจัยและรักษาโรคมะเร็งแก่ผู้ด้อยโอกาสผ่านสภากาชาดไทย

ผลงาน 2 นักวิจัยสตรีหญิงไทย เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน 2 นักวิจัยสตรีหญิงไทย เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน 2 นักวิจัยสตรีหญิงไทย เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

Go Top