Posts Tagged “วาสลีน”

วาสลีน มอบเงินให้สภากาชาดไทย

วาสลีน มอบเงินให้สภากาชาดไทย

ตัวแทนแบรนด์ วาสลีน มอบเงินใน แคมเปญ “วาสลีน ฮีลลิ่ง โปรเจ็กต์”ให้สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านผิวหนัง

สภากาชาดไทย เปิดตัวแคมเปญ ‘วาสลีนฮีลลิ่ง’

สภากาชาดไทย เปิดตัวแคมเปญ ‘วาสลีนฮีลลิ่ง’

วาสลีน ร่วมกับ สภากาชาดไทย เปิดตัวแคมเปญ ‘วาสลีนฮีลลิ่ง’ โปรเจกท์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาผิวหนังจากผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

Go Top