Posts Tagged “วาตภัย”

นายกเหล่ากาชาด มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบวาตภัย

นายกเหล่ากาชาด มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบวาตภัย

ผวจ.พระนครศรีอยุธยา และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบวาตภัยใน อ.บางซ้าย

ผวจ.ขอนแก่น มอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติวาตภัย

ผวจ.ขอนแก่น มอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติวาตภัย

ผวจ.ขอนแก่น มอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติวาตภัยในพื้นที่ ต.ท่าศาลา และ ต.นางาม อ.มัญจาคีรี โดยมีเหล่ากาชาดขอนแก่น ร่วมมอบในครั้งนี้

เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบวาตภัย

เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบวาตภัย

ผวจ.กาฬสินธุ์ และเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกเยี่ยมเยียนมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบวาตภัย ที่ ต.ห้วยโพธิ์ จ.กาฬสินธุ์

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัย

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัย

ผวจ.ขอนแก่น พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัยใน อ.หนองนาคำ

เหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติวาตภัย

เหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติวาตภัย

เหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติวาตภัยหลังเกิดพายุฤดูร้อน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อ.มัญจาคีรี

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัยและวาตภัยในกิจกรรม “วันกาชาดบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” ณ ต.บางหญ้าแพรก

นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล มอบถุงธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล มอบถุงธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล มอบถุงธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้กับผู้เดือดร้อนจากอุทกภัยและวาตภัย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.พังงา ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบวาตภัย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.พังงา ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบวาตภัย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.พังงา ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบวาตภัยพายุพัดบ้านเรือนราษฎรพังเสียหาย ในพื้นที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

กิ่งกากาชาด  ร่วมตรวจสอบและมอบถุงยังชีพ

กิ่งกากาชาด ร่วมตรวจสอบและมอบถุงยังชีพ

นายกกิ่งเหล่ากาชาด อ.ปากช่อง ร่วมตรวจสอบและมอบถุงยังชีพ วัสดุซ่อมแซมให้แก่ประชาชนที่เดือนร้อนจากวาตภัย

เหล่ากาชาด จ.ชัยนาท เยี่ยมบ้านผู้ประสบวาตภัย

เหล่ากาชาด จ.ชัยนาท เยี่ยมบ้านผู้ประสบวาตภัย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท เยี่ยมบ้านและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบวาตภัย

Go Top