Posts Tagged “วาตภัย”

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัยและวาตภัยในกิจกรรม “วันกาชาดบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” ณ ต.บางหญ้าแพรก

นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล มอบถุงธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล มอบถุงธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล มอบถุงธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้กับผู้เดือดร้อนจากอุทกภัยและวาตภัย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.พังงา ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบวาตภัย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.พังงา ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบวาตภัย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.พังงา ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบวาตภัยพายุพัดบ้านเรือนราษฎรพังเสียหาย ในพื้นที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

กิ่งกากาชาด  ร่วมตรวจสอบและมอบถุงยังชีพ

กิ่งกากาชาด ร่วมตรวจสอบและมอบถุงยังชีพ

นายกกิ่งเหล่ากาชาด อ.ปากช่อง ร่วมตรวจสอบและมอบถุงยังชีพ วัสดุซ่อมแซมให้แก่ประชาชนที่เดือนร้อนจากวาตภัย

เหล่ากาชาด จ.ชัยนาท เยี่ยมบ้านผู้ประสบวาตภัย

เหล่ากาชาด จ.ชัยนาท เยี่ยมบ้านผู้ประสบวาตภัย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท เยี่ยมบ้านและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบวาตภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบวาตภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบวาตภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบวาตภัย

นายกเหล่ากาชาด บรรจุชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย

นายกเหล่ากาชาด บรรจุชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย

ผวจ.ขอนแก่น พร้อม นายกเหล่ากาชาด บรรจุชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ จ.ขอนแก่น

กิ่งกาชาดอำเภอ  มอบถุงยังชีพบรรเทาราษฎรที่ประสบวาตภัย

กิ่งกาชาดอำเภอ มอบถุงยังชีพบรรเทาราษฎรที่ประสบวาตภัย

กิ่งกาชาด อ.ตาคลี มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนราษฎรที่ประสบวาตภัย

กิ่งกาชาด อ.โนนสูง มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน

กิ่งกาชาด อ.โนนสูง มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน

กิ่งกาชาด อ.โนนสูง มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน ที่ประสบวาตภัย ต.ธารปราสาท จ.นครราชสีมา

กิ่งกาชาด  มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ผู้ประสบวาตภัย

กิ่งกาชาด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ผู้ประสบวาตภัย

กิ่งกาชาด อ.แม่สรวย มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ประชาชนที่ประสบวาตภัย ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

Go Top