Posts Tagged “วันเอดส์โลก ปี2563”

เทียนส่องใจ”เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 28

เทียนส่องใจ”เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 28

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเปิดงาน “เทียนส่องใจ”เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 28 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาฯ

Go Top