Posts Tagged “วันเอดส์โลก”

รับรางวัลสื่อสร้างสรรค์ดีเด่นงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก

รับรางวัลสื่อสร้างสรรค์ดีเด่นงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก

ผศ.พญ.ญิงยุวรีย์ พิชิตโชค ร่วมแสดงความยินดีกับ นายปิยะ เศวตพิกุล กรรมการผู้จัดการ บจก. โซนิกซ์ ยูธ 1999 ในโอกาสรับรางวัลสื่อสร้างสรรค์ดีเด่นงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2564

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 29

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 29

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564

พรีเซนเตอร์วันเอดส์โลกประจำปี 2564

พรีเซนเตอร์วันเอดส์โลกประจำปี 2564

โอม-ภวัต จิตต์สว่างดี และ ฟ้า-ยงวรี อนิลบล ร่วมแถลงข่าวงานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ในฐานะพรีเซนเตอร์วันเอดส์โลกประจำปี 2564

“เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564

“เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์เปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2564

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2564

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2564

งานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2564

งานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2564

ผศ. พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค ร่วมแถลงข่าว งานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2564 ณ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

ข่าวงานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก

ข่าวงานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก

โอม-ภวัต จิตต์สว่างดี และ ฟ้า-ยงวรี อนิลบล ร่วมแถลงข่าวงานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ในฐานะพรีเซนเตอร์วันเอดส์โลกประจำปี 2564

งานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก

งานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก

โอม-ภวัต จิตต์สว่างดี และ ฟ้า-ยงวรี อนิลบล ร่วมแถลงข่าวงานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ในฐานะพรีเซนเตอร์วันเอดส์โลกประจำปี 2564

“วันเอดส์โลก ประจำปี 2563”

“วันเอดส์โลก ประจำปี 2563”

จ๊อบ-ธัชพล กู้วงศ์บัณฑิต” นักแสดงจาก สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เนื่องใน “วันเอดส์โลก ประจำปี 2563”

เทียนส่องใจ”เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 28

เทียนส่องใจ”เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 28

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเปิดงาน “เทียนส่องใจ”เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 28 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาฯ

Go Top