Posts Tagged “วันเบาหวานโลก”

งานวันเบาหวานโลก

งานวันเบาหวานโลก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดงานวันเบาหวานโลก

รพ.จุฬาลงกรณ์ จัดงานวันเบาหวานโลก

รพ.จุฬาลงกรณ์ จัดงานวันเบาหวานโลก

รพ.จุฬาลงกรณ์ จัดงานวันเบาหวานโลก พร้อมกับการเปิดตัวแอปพลิเคชั่น“CUEZ diabetes”

งานวันเบาหวานโลก

งานวันเบาหวานโลก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดงานวันเบาหวานโลก

กิจกรรมวันเบาหวานโลก

กิจกรรมวันเบาหวานโลก

รพ.จุฬาฯ จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก “World Diabetes Day 2019”

Go Top