Posts Tagged “วันเข้าพรรษา”

นายกเหล่ากาชาด จ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์

นายกเหล่ากาชาด จ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์

นายกเหล่ากาชาด จ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา

บริจาคโลหิต ในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

บริจาคโลหิต ในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

ศูนย์บริการโลหิตฯ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทย ร่วมทำบุญด้วยการบริจาคโลหิต เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

Go Top