Posts Tagged “วันลดภัยพิบัติสากล”

วันลดภัยพิบัติสากล

วันลดภัยพิบัติสากล

พล.ท.นพ.อำนาจ บาลี เปิดกิจกรรม “ปลูกป่าชายเลน” เนื่องในวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล *

Go Top