Posts Tagged “วันรวมน้ำใจสู่กาชาด”

งานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด จ.กาฬสินธุ์

งานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด จ.กาฬสินธุ์

ผวจ.กาฬสินธุ์ รับมอบสิ่งของจากองค์กร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด จ.กาฬสินธุ์ 2564 ณ จวนผู้ว่าจังหวัดกาฬสินธุ์

เหล่ากาชาด จ.หนองคาย จัดงาน “วันรวมน้ำใจสู่กาชาด”

เหล่ากาชาด จ.หนองคาย จัดงาน “วันรวมน้ำใจสู่กาชาด”

เหล่ากาชาด จ.หนองคาย จัดงาน “วันรวมน้ำใจสู่กาชาด” ปี 2563เพื่อเปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของ

Go Top