Posts Tagged “วันกาชาด”

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท ร่วมกิจกรรมวันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท ร่วมกิจกรรมวันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท ร่วมกิจกรรมวันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง ที่ ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท

Go Top