Posts Tagged “วัคซีน”

นายเตช บุนนาค ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน

นายเตช บุนนาค ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน

นายเตช บุนนาค ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน ให้แก่ประชากรข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

นายเตช บุนนาค ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

นายเตช บุนนาค ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

นายเตช บุนนาค ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน ให้แก่ประชากรข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

สภากาชาดไทยและภาคี ให้บริการ “ฉีดวัคซีนพระราชทาน” ป้องกันโรคโควิด-19

สภากาชาดไทยและภาคี ให้บริการ “ฉีดวัคซีนพระราชทาน” ป้องกันโรคโควิด-19

บทความเรื่อง พม. บูรณาการกับสภากาชาดไทยและภาคี ให้บริการ “ฉีดวัคซีนพระราชทาน” ป้องกันโรคโควิด-19 ให้กลุ่มเปราะบางที่สนามกีฬาห้วยขวาง เขตดินแดง

วัคซีนเด็กตัวไหนปลอดภัยหายห่วง

วัคซีนเด็กตัวไหนปลอดภัยหายห่วง

วัคซีนเด็กตัวไหนปลอดภัยหายห่วง

โครงการพัฒนาวัคซีน ChulaCov 19

โครงการพัฒนาวัคซีน ChulaCov 19

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาคจาก ตัวแทนนิสิตเก่าน้องใหม่จุฬา 2512 เพื่อสมทบทุนโครงการพัฒนาวัคซีน ChulaCov 19

รับมอบเงินบริจาค เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19

รับมอบเงินบริจาค เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาคจาก ศ.ภก.ญ.ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงิน พื่อสมทบทุนโครงการพัฒนาวัคซีน ChulaCov 19

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงิน พื่อสมทบทุนโครงการพัฒนาวัคซีน ChulaCov 19

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาคจาก ตัวแทนนิสิตเก่าน้องใหม่จุฬา 2512 เพื่อสมทบทุนโครงการพัฒนาวัคซีน ChulaCov 19

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาค เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาค เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาคจาก ศ.ภก.ญ.ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาคเพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาคเพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาคจาก ศ.ภก.ญ.ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19

สภากาชาดไทย ร่วมกับ พม. และสำนักอนามัย กทม.บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

สภากาชาดไทย ร่วมกับ พม. และสำนักอนามัย กทม.บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

สภากาชาดไทย ร่วมกับ พม. และสำนักอนามัย กทม.บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

Go Top