Posts Tagged “วัคซีนโควิด-19”

การฉีดวัคซีนโควิด-19 และมีอาการไข้สูงจนถูกนำตัวส่ง รพ.จุฬาฯ

การฉีดวัคซีนโควิด-19 และมีอาการไข้สูงจนถูกนำตัวส่ง รพ.จุฬาฯ

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์มรณภาพ หลังเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 และมีอาการไข้สูงจนถูกนำตัวส่ง รพ.จุฬาฯ

Go Top