Posts Tagged “วัคซีน”

ตลาดหลักทรัพย์สมทบทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาวัคซีนใบยา และ ChulaCov19

ตลาดหลักทรัพย์สมทบทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาวัคซีนใบยา และ ChulaCov19

ตลาดหลักทรัพย์สมทบทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาวัคซีนใบยา และ ChulaCov19

แนะปรับปรุงระบบคัดกรองแรงงานข้ามชาติเข้าถึงง่าย-ราคาไม่แพงแก้ปัญหาลอบเข้าเมือง

แนะปรับปรุงระบบคัดกรองแรงงานข้ามชาติเข้าถึงง่าย-ราคาไม่แพงแก้ปัญหาลอบเข้าเมือง

แนะปรับปรุงระบบคัดกรองแรงงานข้ามชาติเข้าถึงง่าย-ราคาไม่แพงแก้ปัญหาลอบเข้าเมือง

ชาวสระบุรีเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ที่ได้รับจัดสรรจากสภากาชาดไทย

ชาวสระบุรีเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ที่ได้รับจัดสรรจากสภากาชาดไทย

ชาวสระบุรีเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ที่ได้รับจัดสรรจากสภากาชาดไทย เพื่อป้องกันโควิด-19 ที่ อบจ.สระบุรี

สภากาชาดไทย  บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน

สภากาชาดไทย บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน

สำนักงานเขตวัฒนา ร่วมกับ สภากาชาดไทย และศูนย์บริการสาธารณสุข 21 บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน

ชาวสระบุรีเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ที่สภากาชาดไทย

ชาวสระบุรีเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ที่สภากาชาดไทย

ชาวสระบุรีเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ที่สภากาชาดไทย ส่งมาฉีดให้กลุ่มเป้าหมาย ที่ อบจ.สระบุรี

รอง ผวจ. นราธิวาส ร่วมพิธีส่งมอบวัคซีน Moderna เพื่อนำไปฉีดให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

รอง ผวจ. นราธิวาส ร่วมพิธีส่งมอบวัคซีน Moderna เพื่อนำไปฉีดให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

รอง ผวจ. นราธิวาส ร่วมพิธีส่งมอบวัคซีน Moderna เพื่อนำไปฉีดให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ ตามเงื่อนไขของสภากาชาดไทย

วัคซีน Moderna ที่ทาง อบจ.อ่างทอง ได้รับมา หลังจากได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาจากสภากาชาดไทย

วัคซีน Moderna ที่ทาง อบจ.อ่างทอง ได้รับมา หลังจากได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาจากสภากาชาดไทย

เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาให้กับกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งวัคซีน Moderna ที่ทาง อบจ.อ่างทอง ได้รับมา หลังจากได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาจากสภากาชาดไทย

รอง ผวจ. นราธิวาส ร่วมพิธีส่งมอบวัคซีน Moderna

รอง ผวจ. นราธิวาส ร่วมพิธีส่งมอบวัคซีน Moderna

รอง ผวจ. นราธิวาส ร่วมพิธีส่งมอบวัคซีน Moderna เพื่อนำไปฉีดให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ ตามเงื่อนไขของสภากาชาดไทย

แพทย์ฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี หลังจากได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา  จากสภากาชาดไทย

แพทย์ฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี หลังจากได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา จากสภากาชาดไทย

เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี หลังจากได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา จากสภากาชาดไทย

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีน ChulaCov19

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีน ChulaCov19

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 วัคซีนชนิด mRNA ความหวังคนไทยและสังคมโลก

Go Top