Posts Tagged “วัคซีน”

นพ.ยง ภู่วรวรรณ โพสต์ผลการศึกษาในเฟซบุ๊ก อธิบายผลของการให้วัคซีน 2 เข็ม ที่ต่างชนิดกัน

นพ.ยง ภู่วรวรรณ โพสต์ผลการศึกษาในเฟซบุ๊ก อธิบายผลของการให้วัคซีน 2 เข็ม ที่ต่างชนิดกัน

นพ.ยง ภู่วรวรรณ โพสต์ผลการศึกษาในเฟซบุ๊ก อธิบายผลของการให้วัคซีน 2 เข็ม ที่ต่างชนิดกัน

นายก อบจ.เชียงใหม่ ขานรับสั่งจองวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  โมเดอร์นา ตามพันธกิจของสภากาชาดไทย

นายก อบจ.เชียงใหม่ ขานรับสั่งจองวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โมเดอร์นา ตามพันธกิจของสภากาชาดไทย

นายก อบจ.เชียงใหม่ ขานรับสั่งจองวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โมเดอร์นา ตามพันธกิจของสภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย เจรจาจัดซื้อวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา”  ฉีดประชาชนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สภากาชาดไทย เจรจาจัดซื้อวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” ฉีดประชาชนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สภากาชาดไทย เจรจาจัดซื้อวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” กับบริษัทผู้ผลิตเรียบร้อยแล้ว 1 ล้านโดส ฉีดประชาชนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ขณะนี้อยู่ในขี้นตอนรอองค์การเภสัชกรรมนำเข้า

สภากาชาดไทย เป็น 1 ใน 5 หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการนำเข้าวัคซีนโควิด-19

สภากาชาดไทย เป็น 1 ใน 5 หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการนำเข้าวัคซีนโควิด-19

สภากาชาดไทย เป็น 1 ใน 5 หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการนำเข้าวัคซีนโควิด-19

นพ.ยง ภู่วรวรรณ โพสต์ผลการศึกษาในเฟซบุ๊ก อธิบายผลของการให้วัคซีน 2 เข็ม ที่ต่างชนิดกัน

นพ.ยง ภู่วรวรรณ โพสต์ผลการศึกษาในเฟซบุ๊ก อธิบายผลของการให้วัคซีน 2 เข็ม ที่ต่างชนิดกัน

นพ.ยง ภู่วรวรรณ โพสต์ผลการศึกษาในเฟซบุ๊ก อธิบายผลของการให้วัคซีน 2 เข็ม ที่ต่างชนิดกัน

คุณสายสม วงศาสุลักษณ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก

คุณสายสม วงศาสุลักษณ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก

คุณสายสม วงศาสุลักษณ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สนับสนุนการฉีดวัคซีนให้ประชาชน

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สนับสนุนการฉีดวัคซีนให้ประชาชน

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จาก บจก.เซฟรอน ประเทศไทย สนับสนุนการฉีดวัคซีนให้ประชาชน

เดินหน้าพัฒนาวัคซีน “ChulaCov19” รองรับ..ไวรัสกลายพันธุ์

เดินหน้าพัฒนาวัคซีน “ChulaCov19” รองรับ..ไวรัสกลายพันธุ์

เดินหน้าพัฒนาวัคซีน “ChulaCov19” รองรับ..ไวรัสกลายพันธุ์

“BETAGRO #recover19” สนับสนุนโครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด-19

“BETAGRO #recover19” สนับสนุนโครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด-19

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม และคณะ รับมอบเงินบริจาค จากเครือเบทาโกร ภายใต้โครงการ “BETAGRO #recover19” สนับสนุนโครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด-19

รพ.จุฬาฯ เริ่มทดลองฉีดวัคซีน “ChulaCov19”

รพ.จุฬาฯ เริ่มทดลองฉีดวัคซีน “ChulaCov19”

รพ.จุฬาฯ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เริ่มทดลองฉีดวัคซีน “ChulaCov19” ในมนุษย์ครั้งแรก ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

Go Top