Posts Tagged “วัคซีน”

แพทย์จุฬาฯแนะ ฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยงให้มากกว่าเป้า  อาจช่วยเปิดประเทศได้ปลอดภัย

แพทย์จุฬาฯแนะ ฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยงให้มากกว่าเป้า อาจช่วยเปิดประเทศได้ปลอดภัย

แพทย์จุฬาฯแนะ ฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยงให้มากกว่าเป้า อาจช่วยเปิดประเทศได้ปลอดภัย

นายเตช บุนนาค ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

นายเตช บุนนาค ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

นายเตช บุนนาค ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน ให้แก่ประชากรข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

สภากาชาดไทยและภาคี ให้บริการ “ฉีดวัคซีนพระราชทาน” ป้องกันโรคโควิด-19

สภากาชาดไทยและภาคี ให้บริการ “ฉีดวัคซีนพระราชทาน” ป้องกันโรคโควิด-19

บทความเรื่อง พม. บูรณาการกับสภากาชาดไทยและภาคี ให้บริการ “ฉีดวัคซีนพระราชทาน” ป้องกันโรคโควิด-19 ให้กลุ่มเปราะบางที่สนามกีฬาห้วยขวาง เขตดินแดง

วัคซีนเด็กตัวไหนปลอดภัยหายห่วง

วัคซีนเด็กตัวไหนปลอดภัยหายห่วง

วัคซีนเด็กตัวไหนปลอดภัยหายห่วง

โครงการพัฒนาวัคซีน ChulaCov 19

โครงการพัฒนาวัคซีน ChulaCov 19

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาคจาก ตัวแทนนิสิตเก่าน้องใหม่จุฬา 2512 เพื่อสมทบทุนโครงการพัฒนาวัคซีน ChulaCov 19

รับมอบเงินบริจาค เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19

รับมอบเงินบริจาค เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาคจาก ศ.ภก.ญ.ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงิน พื่อสมทบทุนโครงการพัฒนาวัคซีน ChulaCov 19

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงิน พื่อสมทบทุนโครงการพัฒนาวัคซีน ChulaCov 19

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาคจาก ตัวแทนนิสิตเก่าน้องใหม่จุฬา 2512 เพื่อสมทบทุนโครงการพัฒนาวัคซีน ChulaCov 19

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาค เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาค เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาคจาก ศ.ภก.ญ.ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาคเพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาคเพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาคจาก ศ.ภก.ญ.ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19

สภากาชาดไทย ร่วมกับ พม. และสำนักอนามัย กทม.บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

สภากาชาดไทย ร่วมกับ พม. และสำนักอนามัย กทม.บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

สภากาชาดไทย ร่วมกับ พม. และสำนักอนามัย กทม.บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

Go Top