Posts Tagged “ลพบุรี”

เหล่ากาชาด จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ

เหล่ากาชาด จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ

เหล่ากาชาด จ.ลพบุรี ร่วมจัดกิจกรรมสร้างความสุข สนุกสนาน แก่ผู้สูงอายุ ที่สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านลพบุรี

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี ลงพื้นที่ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จ.ลพบุรี ปี 2563

นายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี ร่วมพิธีชักพระพระพุทธลวบุรารักษ์พระพุทธรูปประจำ

นายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี ร่วมพิธีชักพระพระพุทธลวบุรารักษ์พระพุทธรูปประจำ

นายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี ร่วมพิธีชักพระพระพุทธลวบุรารักษ์พระพุทธรูปประจำเมืองลพบุรี ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมือง จ.ลพบุรี

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 รับบริจาคโลหิตจากประชาชน

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 รับบริจาคโลหิตจากประชาชน

เหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตจากประชาชน ณ เทศบาลพระนครศรีอยุธยา

นายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

นายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

นายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 ลพบุรี

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 ลพบุรี

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 ลพบุรี เปิดรับบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล

ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาด จ.ลพบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

บริจาคโลหิตให้แก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จ.ลพบุรี

บริจาคโลหิตให้แก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จ.ลพบุรี

นายก อบต.ท่าแค พร้อมพนักงานหน้าที่ และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จ.ลพบุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบวาตภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบวาตภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบวาตภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี มอบถุงยังชีพให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบวาตภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี มอบถุงยังชีพให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบวาตภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี มอบถุงยังชีพให้การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

Go Top