Posts Tagged “ฤดูหนาว”

โรคที่มากับฤดูหนาว

โรคที่มากับฤดูหนาว

พญ. ภัทธาวลัย สิรินารา เตือนประชาชนเฝ้าระวัง โรคที่มากับฤดูหนาว คือ โรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ โดยให้รับประทานยาเช็ดตัวเพื่อให้ลดไข้

ผวจ.แม่ฮ่องสอน เปิดงานฤดูหนาวและรื่นเริงประจำปี 2563

ผวจ.แม่ฮ่องสอน เปิดงานฤดูหนาวและรื่นเริงประจำปี 2563

ผวจ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานฤดูหนาวและรื่นเริงประจำปี 2563 รายได้ไว้ใช้ในกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัด

Go Top