Posts Tagged “ร้อยเอ็ด”

นายก อบจ.ร้อยเอ็ด สั่งจองวัคซีนโมเดอร์นา ป้องกันโรคโควิด-19  ตามพันธกิจของสภากาชาดไทย

นายก อบจ.ร้อยเอ็ด สั่งจองวัคซีนโมเดอร์นา ป้องกันโรคโควิด-19 ตามพันธกิจของสภากาชาดไทย

นายก อบจ.ร้อยเอ็ด สั่งจองวัคซีนโมเดอร์นา ป้องกันโรคโควิด-19 ตามพันธกิจของสภากาชาดไทย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด ร่วมมอบสิ่งของให้ชาวบ้านและนักเรียน

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด ร่วมมอบสิ่งของให้ชาวบ้านและนักเรียน

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด ร่วมมอบสิ่งของให้ชาวบ้านและนักเรียน ในโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลชายแดนไทย-เมียนมา ณ ต.ศาลาลัย

นายกเหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ผู้ได้ผลกระทบจากเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อน

นายกเหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ผู้ได้ผลกระทบจากเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อน

ผวจ.ร้อยเอ็ด พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด และคณะร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อน

นายกเหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด มอบรถยนต์ รางวัลที่ 1 จากการจับสลากกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด มอบรถยนต์ รางวัลที่ 1 จากการจับสลากกาชาด

ผวจ.ร้อยเอ็ด พร้อม นายกเหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด มอบรถยนต์ รางวัลที่ 1 จากการจับสลากกาชาด จ.ร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 ที่สำนักงานเหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด

ผวจ.ร้อยเอ็ด แถลงข่าวเตรียมจัดงานกาชาดและงานประเพณีปีใหม่

ผวจ.ร้อยเอ็ด แถลงข่าวเตรียมจัดงานกาชาดและงานประเพณีปีใหม่

ผวจ.ร้อยเอ็ด แถลงข่าวเตรียมจัดงานกาชาดและงานประเพณีปีใหม่ ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. – 3 ม.ค. 64 ณ สนามบิน มทบ.27 อ.เมืองร้อยเอ็ด

เหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน

เหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน

เหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด ร่วมจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2563

นายกเหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าอริยทรัพย์

นายกเหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าอริยทรัพย์

นายกเหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าอริยทรัพย์ ในโอกาสฉลองอายุวัฒนมงคล ครบรอบ 58 ปี พระครูวิมลบุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลวาส

ผวจ.ร้อยเอ็ด มอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ถูกรางวัลสลากกาชาดการกุศล

ผวจ.ร้อยเอ็ด มอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ถูกรางวัลสลากกาชาดการกุศล

ผวจ.ร้อยเอ็ด มอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ถูกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2563 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด

นายกเหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด มอบบ้านในโครงการสร้างบ้านกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด มอบบ้านในโครงการสร้างบ้านกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด มอบบ้านในโครงการสร้างบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ต.รอบเมือง อ.เมือง

เสื้อกั๊กจิตอาสาสภากาชาดไทย

เสื้อกั๊กจิตอาสาสภากาชาดไทย

ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกั๊กจิตอาสาสภากาชาดไทยของเหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด

Go Top