Posts Tagged “ร่วมลงนามถวายพระพร”

ร่วมลงนามถวายพระพร

ร่วมลงนามถวายพระพร

ผู้อำนวยการเขตบางแค พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Go Top