Posts Tagged “รายได้”

การแข่งขันยิงปืน รายได้มอบให้สภากาชาดไทย

การแข่งขันยิงปืน รายได้มอบให้สภากาชาดไทย

ชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลาง จัดการแข่งขันยิงปืนเพื่อให้ ครั้งที่ 1“SHOOT TO GIVE” รายได้มอบให้สภากาชาดไทย

การแข่งขันยิงปืนเพื่อการกุศล รายได้มอบให้สภากาชาดไทย

การแข่งขันยิงปืนเพื่อการกุศล รายได้มอบให้สภากาชาดไทย

ชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลาง จัดการแข่งขันยิงปืนเพื่อการกุศล รายได้มอบให้สภากาชาดไทย ณ สนามยิงปืนราชสวัสดิ์มงคล

เชิญชวนร่วมกิจกรรมการแข่งขันยิงปืนเพื่อการกุศล โดยรายได้มอบให้สภากาชาดไทย

เชิญชวนร่วมกิจกรรมการแข่งขันยิงปืนเพื่อการกุศล โดยรายได้มอบให้สภากาชาดไทย

ชมรมแม่บ้านสอบสวนกลาง เชิญชวนร่วมกิจกรรมการแข่งขันยิงปืนเพื่อการกุศล โดยรายได้มอบให้สภากาชาดไทย

ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลาก

ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลาก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบัวแก้วนำโชคและการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างประเทศ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

มอบเงินสนับสนุนโครงการวิ่งการกุศล รายได้จากการจัดงานมอบให้ รพ.สมเด็จฯ

มอบเงินสนับสนุนโครงการวิ่งการกุศล รายได้จากการจัดงานมอบให้ รพ.สมเด็จฯ

บมจ. แปซิฟิกไพพ์ (PAP) มอบเงินสนับสนุนโครงการวิ่งการกุศล maiA Virtual Run 2020 รายได้จากการจัดงานมอบให้ รพ.สมเด็จฯ

อาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี

อาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี

บจก.เกษมกิจ มอบเงินบริจาคในนามโรงแรมในเครือ เคป แอนด์ แคนทารี ให้แก่ รศ.นพ.โศภณ นภาธร เพื่อสมทบทุนจัดสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี

จำหน่ายงานศิลปะ มอบรายได้มอบให้ รพ.จุฬาฯ

จำหน่ายงานศิลปะ มอบรายได้มอบให้ รพ.จุฬาฯ

ราชประสงค์ เปิดจำหน่ายภาพผลงานศิลปะ มอบรายได้ทั้งหมดเพื่อจักซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

บทความเรื่อง  กระดาษรีไซเคิล อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านงนศิลปะ

บทความเรื่อง กระดาษรีไซเคิล อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านงนศิลปะ

บทความเรื่อง กระดาษรีไซเคิล อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านงนศิลปะ

ศิลปะบนหน้ากากกระดาษจำหน่าย รายได้บริจาคให้กับสภากาชาดไทย

ศิลปะบนหน้ากากกระดาษจำหน่าย รายได้บริจาคให้กับสภากาชาดไทย

ขอเชิญร่วมงาน “นิทรรศการศิลปะจากกระดาษและรีไซเคิล” โดยศิลปินสร้างผลงานศิลปะบนหน้ากากกระดาษจำหน่าย รายได้บริจาคให้กับสภากาชาดไทย ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

ผลงานศิลปะ บนหน้ากากกระดาษจำหน่าย รายได้บริจาคให้กับสภากาชาดไทย

ผลงานศิลปะ บนหน้ากากกระดาษจำหน่าย รายได้บริจาคให้กับสภากาชาดไทย

“งานนิทรรศการศิลปะจากกระดาษและรีไซเคิล สร้างผลงานศิลปะ บนหน้ากากกระดาษจำหน่าย รายได้บริจาคให้กับสภากาชาดไทย

Go Top