Posts Tagged “รับมอบเงิน”

รับมอบเงิน สมทบทุนโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์อาคารภูมิสิริฯ รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงิน สมทบทุนโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์อาคารภูมิสิริฯ รพ.จุฬาฯ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน จากจอห์น เควิน บอลด์วิน และ ชอว์น แอนเดร์ สก็อตต์ เพื่อสมทบทุนโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์อาคารภูมิสิริฯ รพ.จุฬาฯ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงกาชาด ประจำปี 2563

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงกาชาด ประจำปี 2563

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงกาชาด ประจำปี 2563 จาก ธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาต เพื่อนำไปช่วยเหลือสังคมและสาธารณกุศลอื่น ๆ

โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19

โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ และคณะร่วมรับมอบเงิน จาก เคพีเอ็มจี บจก. เพื่อสมทบทุนโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19

รับมอบเงิน

รับมอบเงิน

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินจาก ทีเอ็มบี ในโครงการ “แบ่งปันน้ำใจผ่านลอยัลตี้โปรแกรม wow เปลี่ยนคะแนน wow เป็นเงินบริจาค” ณ ทีเอ็มบี สำนักงานใหญ่

โครงการ “BETAGRO #recover19 สนับสนุนโครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด-19”

โครงการ “BETAGRO #recover19 สนับสนุนโครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด-19”

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ และคณะร่วมรับมอบเงินจากเครือเบทาโกร ในโครงการ “BETAGRO #recover19 สนับสนุนโครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด-19”

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท รับมอบเงิน นำไปใช้การบรรเทาทุกข์และสงเคราะห์ผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท รับมอบเงิน นำไปใช้การบรรเทาทุกข์และสงเคราะห์ผู้ยากไร้

ผวจ.ชัยนาท พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท รับมอบเงินจากพัฒนาการ จ.ชัยนาท เพื่อนำไปใช้การบรรเทาทุกข์และสงเคราะห์ผู้ยากไร้ในท้องที่ ณ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จาก บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จาก บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จาก บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาค

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาค

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาค จาก นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ปธ.กก.บจม.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า เพื่อใช้ในภารกิจของสภากาชาดไทย

Go Top