Posts Tagged “รับมอบหน้ากากอนามัย KN95”

รับมอบหน้ากากอนามัย KN95 สนับสนุนการทำงานบุคลาการทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

รับมอบหน้ากากอนามัย KN95 สนับสนุนการทำงานบุคลาการทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ผศ.นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ รับมอบหน้ากากอนามัย KN95 และเจลแอลกอฮอล์ จากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการทำงานบุคลาการทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

Go Top