Posts Tagged “รับมอบหน้ากากอนามัย”

มอบชุด PPE พร้อมหน้ากากอนามัย N95 และเฟซชิลด์

มอบชุด PPE พร้อมหน้ากากอนามัย N95 และเฟซชิลด์

บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด มอบชุด PPE พร้อมหน้ากากอนามัย N95 และเฟซชิลด์ ให้แก่ รพ.สมเด็จฯ

รับมอบหน้ากากอนามัย N95 และชุด PPE

รับมอบหน้ากากอนามัย N95 และชุด PPE

นพ.เพชร อลิสานันท์ รับมอบหน้ากากอนามัย N95 และชุด PPE จากบริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อสนับสนุนการทำงานบุคลากรทางการแพทย์และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

Go Top