Posts Tagged “รับมอบ”

โครงการ “Plus One”

โครงการ “Plus One”

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบหน้ากากอนามัย Mask for Blood Hero ในโครงการ “Plus One” จากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)  

รับมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ

รับมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ

นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ รับมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม จากบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เพื่อให้ความคุ้มครองแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจัดเก็บอวัยวะทั่วประเทศ

รับมอบกระเป๋าแบรนด์ CU  คอลเลคชั่น “Proud Pink”

รับมอบกระเป๋าแบรนด์ CU คอลเลคชั่น “Proud Pink”

คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบกระเป๋าแบรนด์ CU คอลเลคชั่น Proud Pink จาก ทพ.วิศิษฐ์ วิจยกุล ผู้แทนส่งมอบเพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์

รับมอบรถตู้คอมมิวเตอร์

รับมอบรถตู้คอมมิวเตอร์

ศ.นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ รับมอบรถตู้คอมมิวเตอร์ จากบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ในโครงการ “ส่งต่อความห่วงใย” ปีที่ 6

รับมอบเครื่องเครื่องกดแอลกอฮอล์ล้างมือ

รับมอบเครื่องเครื่องกดแอลกอฮอล์ล้างมือ

คุณอัญชลี โสตถิพันธุ์ รับมอบเครื่องเครื่องกดแอลกอฮอล์ล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบ จากบริษัท เอ็น ที เอ็น แบริ่ง-ประเทศไทย จํากัด ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

รับมอบเครื่องฟอกไตต่อเนื่องในภาวะวิกฤติฯ

รับมอบเครื่องฟอกไตต่อเนื่องในภาวะวิกฤติฯ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเครื่องฟอกไตต่อเนื่องในภาวะวิกฤติ และเครื่องควบคุมอาหารทางสายยาง จาก Mr.Lino Weng Cheong Ho ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

รับมอบผลิตภัณฑ์ยาสีฟันดาร์ลี่

รับมอบผลิตภัณฑ์ยาสีฟันดาร์ลี่

พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบผลิตภัณฑ์ยาสีฟันดาร์ลี่ จาก บริษัท ฮอว์ลี่ย์ แอนด์ ฮาเซล เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ

รับมอบที่เปิดประตูด้วยเท้า Pullet

รับมอบที่เปิดประตูด้วยเท้า Pullet

ผศ.นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ รับมอบที่เปิดประตูด้วยเท้า Pullet เพื่อป้องกันการสัมผัสโดยตรงกับลูกบิด จากบริษัท พาลเลทไทย

โครงการ“CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัย COVID-19”

โครงการ“CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัย COVID-19”

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์อาหาร CP ให้แก่ รพ.จุฬาฯ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัย COVID-19”

รับมอบผลิตภัณฑ์เอ็มแรปฟิล์มถนอมอาหาร

รับมอบผลิตภัณฑ์เอ็มแรปฟิล์มถนอมอาหาร

ม.ร.ว.ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ รับมอบผลิตภัณฑ์เอ็มแรปฟิล์มถนอมอาหาร เพื่อนำไปจำหน่ายเป็นรายได้สนับสนุนกิจการสภากาชาดไทย

Go Top