Posts Tagged “ระยอง”

สภากาชาดไทย ส่งมอบความห่วงใย

สภากาชาดไทย ส่งมอบความห่วงใย

บมจ.ไทยวา ร่วมกับ สภากาชาดไทย ส่งมอบความห่วงใย โดยมอบผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นไทยวา ให้กับ นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง เพื่อนำไปส่งต่อให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

มอบผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นไทยวา ให้กับ ผวจ.ระยอง เพื่อส่งต่อให้กับผู้ประสบภัย

มอบผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นไทยวา ให้กับ ผวจ.ระยอง เพื่อส่งต่อให้กับผู้ประสบภัย

สภากาชาดไทย ร่วมกับ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ส่งต่อความห่วงใย ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มอบผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นไทยวา ให้กับ ผวจ.ระยอง เพื่อส่งต่อให้กับผู้ประสบภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง ร่วมออกเยี่ยมราษฎรยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง ร่วมออกเยี่ยมราษฎรยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง ร่วมออกเยี่ยมราษฎรยากไร้ ตามโครงการสงเคราะห์ครอบครัวราษฎรยากไร้ ผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสังคมใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

เหล่ากาชาด จ.ระยอง  มอบถุงยังชีพให้ประชาชาชนหลังโรคโควิด-19

เหล่ากาชาด จ.ระยอง มอบถุงยังชีพให้ประชาชาชนหลังโรคโควิด-19

เหล่ากาชาด จ.ระยอง ร่วมกับธุรกิจเคมิคอลล์ เอสซีจี มอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่

มอบรางวัลแก่ผู้โชคดีจากการออกสลากกาชาดการกุศล

มอบรางวัลแก่ผู้โชคดีจากการออกสลากกาชาดการกุศล

ผวจ.ระยอง และนายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง พร้อมคณะ ร่วมมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีจากการออกสลากกาชาดการกุศล งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2564

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง รับมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง รับมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง รับมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม จากธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เพื่อส่งต่อความห่วงใยให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง รับมอบข้าวสาร

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง รับมอบข้าวสาร

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง รับมอบข้าวสารจาก บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง รับมอบข้าวสารจาก  เพื่อส่งต่อให้ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง รับมอบข้าวสารจาก เพื่อส่งต่อให้ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง รับมอบข้าวสารจาก บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รองนายกกิ่งกาชาด ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน

รองนายกกิ่งกาชาด ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน

รองนายกกิ่งกาชาด อ.แกลง จ.ระยอง ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จังหวัดระยอง ประกาศยกเลิกการจัดงานปีใหม่และงานกาชาดประจำปี 2563-2564

จังหวัดระยอง ประกาศยกเลิกการจัดงานปีใหม่และงานกาชาดประจำปี 2563-2564

จังหวัดระยอง ประกาศยกเลิกการจัดงานปีใหม่และงานกาชาดประจำปี 2563-2564

Go Top