Posts Tagged “ระยอง”

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง เสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ิ ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง เสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ิ ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

ผวจ.ระยอง พร้อม นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง ร่วมกับกลุ่มดาว ประเทศไทย และ บจก.โตโยโก ประเทศไทย ร่วมมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง ร่วมกับกลุ่มดาว ประเทศไทย และ บจก.โตโยโก ประเทศไทย ร่วมมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่

โครงการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ชุมชนของเหล่ากาชาด จ.ระยอง

โครงการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ชุมชนของเหล่ากาชาด จ.ระยอง

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับ บริษัท โตโยโก ประเทศไทย ร่วมสร้างบ้าน ตางโครงการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ชุมชนของเหล่ากาชาด จ.ระยอง

กาชาด จ.ระยอง ร่วมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

กาชาด จ.ระยอง ร่วมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

บริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับ กาชาด จ.ระยอง ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ในด้านต่าง ๆ

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง มอบเงินช่วยเหลือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง มอบเงินช่วยเหลือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของมาตรการทางภาครัฐในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เหล่ากาชาด จ.ระยอง

เหล่ากาชาด จ.ระยอง

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มอบดอกทิวลิป ให้แก่เหล่ากาชาด จ.ระยอง เพื่อนำไปจำหน่าย นำรายได้จัดซื้อถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโรคโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง ทำอาหารกล่อง เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง ทำอาหารกล่อง เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง ทำอาหารกล่อง เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากโรคไวรัสโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง มอบชุดธารน้ำใจ และหน้ากากอนามัย

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง มอบชุดธารน้ำใจ และหน้ากากอนามัย

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง มอบชุดธารน้ำใจ และหน้ากากอนามัย ส่งมอบให้นายอำเภอ เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง รับมอบเงิน

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง รับมอบเงิน

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง รับมอบเงินจากศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้งเดสซิเนชั่นระยอง สมทบทุนซื้อชุดป้องกัน PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ

Go Top