Posts Tagged “รองนายกเหล่ากาชาด”

เหล่ากาชาด มอบทุนการศึกษา เรียนดี แต่ยากจน

เหล่ากาชาด มอบทุนการศึกษา เรียนดี แต่ยากจน

รองนายกเหล่ากาชาด จ.เชียงราย ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนต้นแบบ เรียนดี แต่ยากจน ประจำปี 2563 ณ หอประชุมบ้านแสนใจ ต.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ณ วัดลัดทรายมูล อ.เมือง จ.สุโขทัย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพให้ครอบครัวที่ยากจน

รองนายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพให้ครอบครัวที่ยากจน

รองนายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพให้ครอบครัวที่ยากจน คนพิการตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในพื้นที่ อ.นามน จ.กาฬสินธุ์

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด

ออกรับบริจาคโลหิต

ออกรับบริจาคโลหิต

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเมืองศรีสะเกษ

เหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี เปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค

เหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี เปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ร่วมเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2563 ณ ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

รองนายกเหล่ากาชาด จ.พังงา ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบวาตภัย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.พังงา ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบวาตภัย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.พังงา ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบวาตภัยพายุพัดบ้านเรือนราษฎรพังเสียหาย ในพื้นที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยใน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

สมาชิกเหล่ากาชาด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

สมาชิกเหล่ากาชาด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

รองนายกเหล่ากาชาด จ.นครพนม และสมาชิกเหล่ากาชาด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจากข้าราชการในสังกัด ภ.จว.นครพนม ณ อาคารแสงสิงแก้ว บกภ.จว.นครพนม

มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19

มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมอุปกรณ์การเรียนและเจลแอลกอฮอล์ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี

Go Top