Posts Tagged “รองนายกเหล่ากาชาด”

รองนายกเหล่ากาชาด จ.อำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

รองนายกเหล่ากาชาด จ.อำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

รองนายกเหล่ากาชาด จ.อำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ที่ หอประชุม อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

โครงการ“จังหวัดเคลื่อนที่และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้”

โครงการ“จังหวัดเคลื่อนที่และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้”

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี ร่วมให้บริการประชาชน ในโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้”

รองนายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

รองนายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

รองนายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบวาตภัย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง เนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2563

รองนายกเหล่ากาชาด ร่วมแถลงข่าวการประกวด “นางสาวอุตรดิตถ์”

รองนายกเหล่ากาชาด ร่วมแถลงข่าวการประกวด “นางสาวอุตรดิตถ์”

รองนายกเหล่ากาชาด ร่วมแถลงข่าวการประกวด “นางสาวอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563”

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา รับมอบเงิน

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา รับมอบเงิน

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมรับมอบเงินและสิ่งของในงานวันรวมน้ำใจ สู่กาชาด ที่สนง.เหล่ากาชาดจังหวัด

รองนายกเหล่ากาชาด จ.เลย มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ผู้สูงวัยอายุ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.เลย มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ผู้สูงวัยอายุ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.เลย มอบเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ผู้สูงวัยอายุ 102 ปี ที่บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 5 ต.ปากปวน

โครงการ “ธารน้ำใจท้องถิ่นไทย เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง”

โครงการ “ธารน้ำใจท้องถิ่นไทย เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง”

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมเปิดโครงการ “ธารน้ำใจท้องถิ่นไทย เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง”

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี ร่วมพิธีตักบาตรทางเรือ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี ร่วมพิธีตักบาตรทางเรือ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี ร่วมพิธีตักบาตรทางเรือ ที่วัดชินวรารามวรวิหาร อ.เมือง

รองนายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมงาน แอล ปารีส อะเทริเย่ร์

รองนายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมงาน แอล ปารีส อะเทริเย่ร์

รองนายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมงาน แอล ปารีส อะเทริเย่ร์

Go Top