Posts Tagged “รองนายกเหล่ากาชาด”

วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา

วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา

รองนายกเหล่ากาชาด จ.แพร่ พร้อมคณะออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยตามโครงการ “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” ในพื้นที่ ต.เตาปูน อ.สอง

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.ส.ว.

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.ส.ว.

รองนายกเหล่ากาชาด จ.บุรีรัมย์ ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.ส.ว. ให้บริการตรวจรักษาประชาชน ณ โรงเรียนวัดโคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด ร่วมมอบสิ่งของให้ชาวบ้านและนักเรียน

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด ร่วมมอบสิ่งของให้ชาวบ้านและนักเรียน

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด ร่วมมอบสิ่งของให้ชาวบ้านและนักเรียน ในโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลชายแดนไทย-เมียนมา ณ ต.ศาลาลัย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย พร้อมคณะร่วมเปิดซองประมูลราคารถยนต์ สำหรับเป็นรางวัลสลากกาชาดการกุศล

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย พร้อมคณะร่วมเปิดซองประมูลราคารถยนต์ สำหรับเป็นรางวัลสลากกาชาดการกุศล

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย พร้อมคณะร่วมเปิดซองประมูลราคารถยนต์ สำหรับเป็นรางวัลสลากกาชาดการกุศล ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย

ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ

ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.พะเยา พร้อมคณะร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงคำ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ยะลา  ร่วมนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปมอบให้ผู้เดือดร้อน

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ยะลา ร่วมนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปมอบให้ผู้เดือดร้อน

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ยะลา พร้อมคณะ ร่วมนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปมอบให้หน่วยงานและองค์กรที่ดูแลกลุ่มเป้าหมายที่ด้อยโอกาสเพื่อให้ความช่วยเหลือ

รองนายกกิ่งกาชาด ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน

รองนายกกิ่งกาชาด ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน

รองนายกกิ่งกาชาด อ.แกลง จ.ระยอง ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.หนองคาย ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชน

คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.หนองคาย ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชน

รองนายกเหล่ากาชาด จ.หนองคาย และคณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.หนองคาย ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชน ตามโครงการ “มอบไออุ่น จากใจ สู่ผู้ประสบภัยหนาว” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ หอประชุม อบจ.หนองคาย หลังเก่า

รองนายกเหล่ากาชาด จ.อุดรธานี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนิสิตทุนในพระราชานุเคราะห์

รองนายกเหล่ากาชาด จ.อุดรธานี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนิสิตทุนในพระราชานุเคราะห์

รองนายกเหล่ากาชาด จ.อุดรธานี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนิสิตทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

รองนายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ร่วมถวายอังสะและหมวก แด่พระสงฆ์

รองนายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ร่วมถวายอังสะและหมวก แด่พระสงฆ์

รองนายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ร่วมถวายอังสะและหมวก แด่พระสงฆ์วัดเซกาเจติยาราม และวัดสว่างวารี รวม 120 ชุด

Go Top