Posts Tagged “รองนายกกิ่งกาชาด”

ผู้เสียชีวิตบริจาคอวัยวะให้กับสภากาชาดไทย

ผู้เสียชีวิตบริจาคอวัยวะให้กับสภากาชาดไทย

ประธานที่ปรึกษากิ่งกาชาด และรองนายกกิ่งกาชาด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี มอบเงินให้ นายสุนันท์ จำปาเปาะ ที่สูญเสียภรรยา โดยได้รับบริจาคอวัยวะให้กับสภากาชาดไทย

รองนายกกิ่งกาชาด  จ.ตราด มอบสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้

รองนายกกิ่งกาชาด จ.ตราด มอบสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้

รองนายกกิ่งกาชาด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ร่วมมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้

ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโบสถ์ดอนพรหม

ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโบสถ์ดอนพรหม

รองนายกกิ่งกาชาด อ.บางใหญ่ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโบสถ์ดอนพรหม

รองนายกกิ่งกาชาด  จ.ตราด มอบสิ่งของแก่บริจาคโลหิต

รองนายกกิ่งกาชาด จ.ตราด มอบสิ่งของแก่บริจาคโลหิต

รองนายกกิ่งกาชาด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด มอบสิ่งของแก่บริจาคโลหิตที่เหล่ากาชาดจังหวัด

รองนายกกิ่งกาชาด อ.สังขละบุรี นำอาหารแห้งมอบให้ประสบอุทกภัย

รองนายกกิ่งกาชาด อ.สังขละบุรี นำอาหารแห้งมอบให้ประสบอุทกภัย

รองนายกกิ่งกาชาด อ.สังขละบุรี นำอาหารแห้งไปมอบให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ที่ ต.ไล่โว่

รองนายกกิ่งกาชาด อ.สังขละบุรี ลงพื้นที่นำอาหารแห้งแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

รองนายกกิ่งกาชาด อ.สังขละบุรี ลงพื้นที่นำอาหารแห้งแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

รองนายกกิ่งกาชาด อ.สังขละบุรี ลงพื้นที่นำอาหารแห้งแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

Go Top