Posts Tagged “รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพงธุ์”

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รับมอบเงินบริจาค สนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รับมอบเงินบริจาค สนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รับมอบเงินบริจาคจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่พัฒนาโดยคนไทย ให้ รพ.จุฬาฯ

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพงธุ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณบดี รพ.จุฬาฯ

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพงธุ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณบดี รพ.จุฬาฯ

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพงธุ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณบดี คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ และ ผอ.รพ.จุฬาฯ

Go Top