Posts Tagged “รพ.สมเด็จฯ”

บี.กริม ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19

บี.กริม ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19

กลุ่ม บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ บริจาคเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน โดยใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่ ภายใต้โครงการ “บี.กริม ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” ณ รพ.สมเด็จฯ

บี.กริม ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ให้แก่ รพ.สมเด็จฯ

บี.กริม ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ให้แก่ รพ.สมเด็จฯ

บี.กริม. มอบเงินจากโครงการ บี.กริม ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ให้แก่ รพ.สมเด็จฯ

มอบเครื่องหายใจ ให้ รพ.สมเด็จฯ

มอบเครื่องหายใจ ให้ รพ.สมเด็จฯ

รศ.นพ.โศภณ นภาธร รับมอบเครื่องช่วยหายใจ จากบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) มอบให้แก่ รพ.สมเด็จฯ

บริจาคอุปกรณ์ป้องกันให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.สมเด็จฯ

บริจาคอุปกรณ์ป้องกันให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.สมเด็จฯ

บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคอุปกรณ์ป้องกันให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.สมเด็จฯ

บริจาคอุปกรณ์ป้องกัน หน้ากากและชุด PPE ให้ รพ.สมเด็จฯ

บริจาคอุปกรณ์ป้องกัน หน้ากากและชุด PPE ให้ รพ.สมเด็จฯ

บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคอุปกรณ์ป้องกัน หน้ากาก N95 เฟซชิลด์ และชุด PPE ให้ รพ.สมเด็จฯ

มอบชุดอุปกรณ์ป้องการการติดเชื้อ PPE ให้รพ.สมเด็จฯ

มอบชุดอุปกรณ์ป้องการการติดเชื้อ PPE ให้รพ.สมเด็จฯ

บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) มอบชุดอุปกรณ์ป้องการการติดเชื้อ PPE เพื่อสนับสนุนการทำงานบุคลากรทางการแพทย์ รพ.สมเด็จฯ

พระราชทาน ห้องตรวจหาเชื้อให้ รพ.สมเด็จฯ

พระราชทาน ห้องตรวจหาเชื้อให้ รพ.สมเด็จฯ

“ในหลวง ร.10” และ “พระราชินี” พระราชทาน ห้องตรวจหาเชื้อให้ รพ.สมเด็จฯ

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุด PPE ให้แก่ รพ.สมเด็จฯ

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุด PPE ให้แก่ รพ.สมเด็จฯ

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ บ่อวิน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุด PPE ชนิดพิเศษ เพื่อช่วยบรรเทาความขาดแคลน ให้แก่ รพ.สมเด็จฯ

ศูนย์การค้าโรบินสัน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุด PPE ให้ รพ.สมเด็จฯ

ศูนย์การค้าโรบินสัน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุด PPE ให้ รพ.สมเด็จฯ

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์บ่อวิน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุด PPE ให้ รพ.สมเด็จฯ

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุด PPE  ให้ รพ.สมเด็จฯ

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุด PPE ให้ รพ.สมเด็จฯ

โรบินสันไลฟ์สไตล์ บ่อวิน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุด PPE ชนิดพิเศษ ให้ รพ.สมเด็จฯ สู้โควิด-19

Go Top