Posts Tagged “รถเข็นวีลเเชร์”

เหล่ากาชาดจังหวัด มอบรถเข็นวีลแชร์แก่ผู้ยากไร้

เหล่ากาชาดจังหวัด มอบรถเข็นวีลแชร์แก่ผู้ยากไร้

ผวจ.สระบุรี พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัด มอบรถเข็นวีลแชร์ ถุงยังชีพ และเงินสด แก่ผู้ยากไร้ ในตำบลบ้านหลวง

Go Top