Posts Tagged “รถรับบริจาคโลหิต”

ไวตามิ้ลค์ นำเงินรายได้ สมทบทุนสร้างรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่มอบให้ศูนย์บริการโลหิตฯ

ไวตามิ้ลค์ นำเงินรายได้ สมทบทุนสร้างรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่มอบให้ศูนย์บริการโลหิตฯ

ไวตามิ้ลค์ นำเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากแคมเปญ “เติมโปรตีน อิ่มบุญ กับ ไวตามิ้ลค์” ร่วมสมทบทุนสร้างรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่มอบให้ศูนย์บริการโลหิตฯ

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 นำรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ มารับบริจาคโลหิต

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 นำรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ มารับบริจาคโลหิต

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 นำรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ มารับบริจาคโลหิตจากข้าราชการและประชาชน ที่ ศาลากลาง จ.เชียงใหม่

“เติมโปรตีนอิ่มบุญ กับไวตามิลค์” รายได้สมทบทุนสร้างรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่มอบให้สภากาชาดไทย

“เติมโปรตีนอิ่มบุญ กับไวตามิลค์” รายได้สมทบทุนสร้างรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่มอบให้สภากาชาดไทย

บริษัท กรีนสปอต จำกัด เปิดตัวแคมเปญ “เติมโปรตีนอิ่มบุญ กับไวตามิลค์” รายได้สมทบทุนสร้างรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่มอบให้สภากาชาดไทย

“เติมโปรตีน อิ่มบุญกับไวตามิ้ลค์” ร่วมสมทบทุนสร้างรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

“เติมโปรตีน อิ่มบุญกับไวตามิ้ลค์” ร่วมสมทบทุนสร้างรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

ไวตามิ้ลค์ เปิดตัวแคมเปญ “เติมโปรตีน อิ่มบุญกับไวตามิ้ลค์” ร่วมสมทบทุนสร้างรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ มอบให้ศูนย์บริการโลหิตฯ

“เติมโปรตีน อิ่มบุญ กับไวตามิ้ลค์”ร่วมสมทบทุนสร้างรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

“เติมโปรตีน อิ่มบุญ กับไวตามิ้ลค์”ร่วมสมทบทุนสร้างรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

ไวตามิ้ลค์ เปิดตัวแคมเปญ “เติมโปรตีน อิ่มบุญ กับไวตามิ้ลค์”ร่วมสมทบทุนสร้างรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ มอบให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

“เติมโปรตีน อิ่มบุญ กับไวตามิ้ลค์”ร่วมสมทบทุนสร้างรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

“เติมโปรตีน อิ่มบุญ กับไวตามิ้ลค์”ร่วมสมทบทุนสร้างรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

ไวตามิ้ลค์ เปิดตัวแคมเปญ “เติมโปรตีน อิ่มบุญ กับไวตามิ้ลค์”ร่วมสมทบทุนสร้างรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ มอบให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

“เติมโปรตีน อิ่มบุญ กับไวตามิ้ลค์”ร่วมสมทบทุนสร้างรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

“เติมโปรตีน อิ่มบุญ กับไวตามิ้ลค์”ร่วมสมทบทุนสร้างรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

ไวตามิ้ลค์ เปิดตัวแคมเปญ “เติมโปรตีน อิ่มบุญ กับไวตามิ้ลค์”ร่วมสมทบทุนสร้างรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ มอบให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

Go Top