Posts Tagged “รถบรรทุก”

แบรนด์ ซันโทรี่  มอบรถบรรทุก ให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

แบรนด์ ซันโทรี่ มอบรถบรรทุก ให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) มอบรถบรรทุก 6 ล้อ ให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

บริษัทแบรนด์ ซันโทรี่  มอบรถบรรทุก ให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

บริษัทแบรนด์ ซันโทรี่ มอบรถบรรทุก ให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

บริษัทแบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด มอบรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมตู้คอนเทนเนอร์แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด มอบรถบรรทุก 6 ล้อและตู้คอนเทนเนอร์ ให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

Go Top