Posts Tagged “รถคลินิกเคลื่อนที่”

รถคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ ปี 62 ครั้งที่ 2

รถคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ ปี 62 ครั้งที่ 2

เลขาธิการฯ เป็นประธานเปิดโครงการ “รถคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ ปี 62 ครั้งที่ 2 จุฬาฯ ใส่ใจ อยู่ไกล เราไปหา” ที่ รพ.จุฬาฯ

Go Top