Posts Tagged “รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย”

โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย

โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย”  

Go Top