Posts Tagged “ยโสธร”

เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

ผวจ.ยโสธร พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.เพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์

เหล่ากาชาด จ.ยโสธร ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

เหล่ากาชาด จ.ยโสธร ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

เหล่ากาชาด จ.ยโสธร ร่วมออกเยี่ยม มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

กรรมการเหล่ากาชาด จ.ยโสธร ร่วมทำบุญตักบาตร

กรรมการเหล่ากาชาด จ.ยโสธร ร่วมทำบุญตักบาตร

กรรมการเหล่ากาชาด จ.ยโสธร ร่วมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย ณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี

เหล่ากาชาด จ.ยโสธร

เหล่ากาชาด จ.ยโสธร

ผวจ.ยโสธร รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์จาก กลุ่มไทยเบฟ ใช้ป้องกันโควิด-19 ในหน่วยงานเหล่ากาชาด

เหล่ากาชาด จ.ยโสธร

เหล่ากาชาด จ.ยโสธร

เหล่ากาชาด จ.ยโสธร จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ มอบให้กับสนง.สาธารณสุข จ.ยโสธร ส่งต่อให้กับ รพ.ในพื้นที่

นายกเหล่ากาชาด จ.ยโสธร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.ยโสธร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.ยโสธร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อสำรองโลหิตนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย ณ อำเภอกุดชุม

การออกร้านมัจฉากาชาด

การออกร้านมัจฉากาชาด

ผวจ.ยโสธร เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนา จ.ยโสธร ครบรอบ 48 ปี ในงานมีการออกร้านมัจฉากาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.ยโสธร รับมอบเงิน

นายกเหล่ากาชาด จ.ยโสธร รับมอบเงิน

อบจ.ยโสธร มอบเงินรายได้ทั้งหมดจากการจัดงานประกวดร้องเพลงให้กับเหล่ากาชาด จ.ยโสธร โดยมีผวจ.ยโสธร และ นายกเหล่ากาชาด จ.ยโสธรร่วมรับมอบ

รองนายก อบจ.ยโสธร นำสิ่งของไปมอบเพื่อเป็นรางวัลสลากกาชาด

รองนายก อบจ.ยโสธร นำสิ่งของไปมอบเพื่อเป็นรางวัลสลากกาชาด

รองนายก อบจ.ยโสธร นำสิ่งของไปมอบเพื่อเป็นรางวัลสลากกาชาด จ.ยโสธร

นายกเหล่ากาชาด จ.ยโสธร ร่วมมอบเงินช่วยเหลือ

นายกเหล่ากาชาด จ.ยโสธร ร่วมมอบเงินช่วยเหลือ

นายกเหล่ากาชาด จ.ยโสธร ร่วมมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย

Go Top