Posts Tagged “ยโสธร”

เหล่ากาชาด จ.ยโสธร

เหล่ากาชาด จ.ยโสธร

ผวจ.ยโสธร รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์จาก กลุ่มไทยเบฟ ใช้ป้องกันโควิด-19 ในหน่วยงานเหล่ากาชาด

เหล่ากาชาด จ.ยโสธร

เหล่ากาชาด จ.ยโสธร

เหล่ากาชาด จ.ยโสธร จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ มอบให้กับสนง.สาธารณสุข จ.ยโสธร ส่งต่อให้กับ รพ.ในพื้นที่

นายกเหล่ากาชาด จ.ยโสธร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.ยโสธร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.ยโสธร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อสำรองโลหิตนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย ณ อำเภอกุดชุม

การออกร้านมัจฉากาชาด

การออกร้านมัจฉากาชาด

ผวจ.ยโสธร เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนา จ.ยโสธร ครบรอบ 48 ปี ในงานมีการออกร้านมัจฉากาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.ยโสธร รับมอบเงิน

นายกเหล่ากาชาด จ.ยโสธร รับมอบเงิน

อบจ.ยโสธร มอบเงินรายได้ทั้งหมดจากการจัดงานประกวดร้องเพลงให้กับเหล่ากาชาด จ.ยโสธร โดยมีผวจ.ยโสธร และ นายกเหล่ากาชาด จ.ยโสธรร่วมรับมอบ

รองนายก อบจ.ยโสธร นำสิ่งของไปมอบเพื่อเป็นรางวัลสลากกาชาด

รองนายก อบจ.ยโสธร นำสิ่งของไปมอบเพื่อเป็นรางวัลสลากกาชาด

รองนายก อบจ.ยโสธร นำสิ่งของไปมอบเพื่อเป็นรางวัลสลากกาชาด จ.ยโสธร

นายกเหล่ากาชาด จ.ยโสธร ร่วมมอบเงินช่วยเหลือ

นายกเหล่ากาชาด จ.ยโสธร ร่วมมอบเงินช่วยเหลือ

นายกเหล่ากาชาด จ.ยโสธร ร่วมมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.ยโสธร อัญเชิญถุงพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

นายกเหล่ากาชาด จ.ยโสธร อัญเชิญถุงพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

นายกเหล่ากาชาด จ.ยโสธร อัญเชิญถุงพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้ผู้ประสบอุทกภัย

นายกกิ่งกาชาด  จ.ยโสธร รับมอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายกกิ่งกาชาด จ.ยโสธร รับมอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายกกิ่งกาชาด อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร รับมอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพายุโพดุล จากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

เหล่ากาชาด จ.ยโสธร มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้

เหล่ากาชาด จ.ยโสธร มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้

เหล่ากาชาด จ.ยโสธร มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ในโครงการมอบบ้านคืนความสุขสู่คนเมืองยศ

Go Top