Posts Tagged “ยากจน”

นายกเหล่ากาชาด จ.ตาก ร่วมมอบทุนการศึกษา

นายกเหล่ากาชาด จ.ตาก ร่วมมอบทุนการศึกษา

ผวจ.ตาก พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.ตาก ร่วมมอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในพื้นที่สูง ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภออุ้มผาง

นายกเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก ร่วมมอบรถจักรยานและเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวที่ยากจน

นายกเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก ร่วมมอบรถจักรยานและเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวที่ยากจน

ผวจ.พิษณุโลก พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก ร่วมมอบรถจักรยานและเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวที่ยากจน เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน โรงเรียนวัดท่าหมื่นรามและโรงเรียนบ้านเนินสะอาด

เหล่ากาชาด มอบทุนการศึกษา เรียนดี แต่ยากจน

เหล่ากาชาด มอบทุนการศึกษา เรียนดี แต่ยากจน

รองนายกเหล่ากาชาด จ.เชียงราย ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนต้นแบบ เรียนดี แต่ยากจน ประจำปี 2563 ณ หอประชุมบ้านแสนใจ ต.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวที่ยากจน

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวที่ยากจน

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวที่ยากจน ในโครงการ “Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

กิ่งกาชาด จ.นครสวรรค์ ร่วมมอบเงินนักเรียนทุนเด็กนักเรียน

กิ่งกาชาด จ.นครสวรรค์ ร่วมมอบเงินนักเรียนทุนเด็กนักเรียน

กิ่งกาชาด จ.นครสวรรค์ ร่วมมอบเงินนักเรียนทุนเด็กนักเรียนและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวฐานะยากจน

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบผ้าห่มมอบให้คนยากจน

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบผ้าห่มมอบให้คนยากจน

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน นำผ้าห่มมอบให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจน

Go Top