Posts Tagged “ยะลา”

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา  นำหน้ากากอนามัยแบบผ้า มอบให้ประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา นำหน้ากากอนามัยแบบผ้า มอบให้ประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา และสมาชิกเหล่ากาชาด นำหน้ากากอนามัยแบบผ้า มอบให้ประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด เพื่อรณรงค์ในการป้องกันโรคโควิด-19 ณ ตลาดสดพิมลชัยเทศบาลนครยะลา

เหล่ากาชาด จ.ยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนที่ประสบอุทกภัย

เหล่ากาชาด จ.ยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนที่ประสบอุทกภัย

ผวจ.ยะลา และสมาชิกเหล่ากาชาด จ.ยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนที่ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนใน อ.เมืองยะลา

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ยะลา  ร่วมนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปมอบให้ผู้เดือดร้อน

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ยะลา ร่วมนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปมอบให้ผู้เดือดร้อน

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ยะลา พร้อมคณะ ร่วมนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปมอบให้หน่วยงานและองค์กรที่ดูแลกลุ่มเป้าหมายที่ด้อยโอกาสเพื่อให้ความช่วยเหลือ

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระกรุณาโปรดให้ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ดำเนินกิจกรรมด้านการเฝ้าระวังภัยพิบัติ ในโอกาสที่เสด็จไปทรงเปิดการประชุมหลักสูตรบริหารจัดการน้ำและการจัดการภัยพิบัติ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา

เหล่ากาชาด จ.ยะลา เข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บ

เหล่ากาชาด จ.ยะลา เข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บ

เหล่ากาชาด จ.ยะลา เข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บ หลังเหตุระเบิดในพื้นที่ถนนสายยะลา

Go Top