Posts Tagged “มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก”

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564 พึ่งพาเพื่อก้าวต่อ เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันยามยาก

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564 พึ่งพาเพื่อก้าวต่อ เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันยามยาก

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ชวนช้อปสินค้าร้านพึ่งพาและสินค้าจากชุมชนในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564 พึ่งพาเพื่อก้าวต่อ เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันยามยาก”

เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน

เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน

บจก. ชลิตอินดัสทรี บริจาคเงินในโครงการ “เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน” ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ  ผู้ทรงช่วยเหลือในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรง

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ผู้ทรงช่วยเหลือในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรง

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ผู้ทรงช่วยเหลือในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรง

โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

กลุ่มบริษัทบีเจซี จัดโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

เต็ดตรา แพ้ค ฉลอง 40 ปี มุ่งมั่นสู่บรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ในโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

ฉลอง 40 ปี เต็ดตรา แพ้ค รักษ์โลก ย้ำจุดยืนมุ่งมั่นสู่บรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต โดยได้รวบรวมและรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วนำไปผลิตแผ่นหลังคาใน “โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563” ครั้งที่ 8

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563” ครั้งที่ 8

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ ชวนเที่ยวงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563” ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 4-8 ธ.ค.63 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ ชวนเที่ยวงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ ชวนเที่ยวงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ ชวนเที่ยวงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563” ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 4-8 ธ.ค.63 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ แถลงข่าวการจัดงาน  “25 ปี เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ แถลงข่าวการจัดงาน “25 ปี เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ แถลงข่าวการจัดงาน “25 ปี เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ผวจ.นครราชสีมา พร้อมคณะ เยี่ยมโรงครัวพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัย

Go Top