Posts Tagged “มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก”

โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

กลุ่มบริษัทบีเจซี จัดโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

เต็ดตรา แพ้ค ฉลอง 40 ปี มุ่งมั่นสู่บรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ในโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

ฉลอง 40 ปี เต็ดตรา แพ้ค รักษ์โลก ย้ำจุดยืนมุ่งมั่นสู่บรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต โดยได้รวบรวมและรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วนำไปผลิตแผ่นหลังคาใน “โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563” ครั้งที่ 8

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563” ครั้งที่ 8

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ ชวนเที่ยวงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563” ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 4-8 ธ.ค.63 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ ชวนเที่ยวงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ ชวนเที่ยวงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ ชวนเที่ยวงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563” ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 4-8 ธ.ค.63 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ แถลงข่าวการจัดงาน  “25 ปี เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ แถลงข่าวการจัดงาน “25 ปี เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ แถลงข่าวการจัดงาน “25 ปี เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ผวจ.นครราชสีมา พร้อมคณะ เยี่ยมโรงครัวพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัย

“ผลิตภัณฑ์พึ่งพา”

“ผลิตภัณฑ์พึ่งพา”

“เต็ดตรา แพ้ค” รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม ต่อยอด เป็น “ผลิตภัณฑ์พึ่งพา” รายได้สมทบทุน “มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย” ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สถานีโทรมาตรอัตโนมัติฯ เตือนภัยน้ำท่วมป่าต้นน้ำ

สถานีโทรมาตรอัตโนมัติฯ เตือนภัยน้ำท่วมป่าต้นน้ำ

โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติฯ เตือนภัยน้ำท่วมป่าต้นน้ำ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สานต่อพระดำริ

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

รองประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อไปแจกจ่ายให้ประชาชน

Go Top