Posts Tagged “มูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) สนับสนุนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ ให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา เสด็จไปพระราชทานสิ่งของและเยี่ยมราษฎรที่ประสบภัยในงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

บริษัท ชบา บางกอก ร่วมลงนามโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก รณรงค์นำกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วกลับมารีไซเคิล

Go Top