Posts Tagged “มูลนิธิอาสาเพื่อพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก”

มูลนิธิอาสาเพื่อพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

มูลนิธิอาสาเพื่อพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องบำบัดน้ำกังหันชัยพัฒนา ให้แก่โครงการพัชรธรรม ตามแนวทางพระราชดำริ ในเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำ มูลนิธิอาสาเพื่อพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

Go Top