Posts Tagged “มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ลงนามเอ็มโอยู

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ลงนามเอ็มโอยู

รองปธ.คณะกก.ที่ปรึกษา มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ลงนามเอ็มโอยู “โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศในพื้นที่ป่าต้นน้ำ”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานสิ่งของและเยี่ยมราษฎรที่ประสบภัยของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ จ.นราธิวาส

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานสิ่งของและเยี่ยมราษฎรที่ประสบภัยของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ จ.นราธิวาส

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ จัดทำวารสาร “เพื่อนพึ่งพา”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ จัดทำวารสาร “เพื่อนพึ่งพา”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ จัดทำวารสาร “เพื่อนพึ่งพา” ฉบับปฐมฤกษ์

แบรนด์ ซันโทรี่  มอบรถบรรทุก ให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

แบรนด์ ซันโทรี่ มอบรถบรรทุก ให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) มอบรถบรรทุก 6 ล้อ ให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

บริษัทแบรนด์ ซันโทรี่  มอบรถบรรทุก ให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

บริษัทแบรนด์ ซันโทรี่ มอบรถบรรทุก ให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

บริษัทแบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด มอบรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมตู้คอนเทนเนอร์แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

ผู้แทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เชิญถุงยังชีพพระราชทาน

ผู้แทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เชิญถุงยังชีพพระราชทาน

ผจว.นราธิวาส เป็นผู้แทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ อ.สุไหงโก-ลก

ผู้แทนพระองค์ ไปเปิดไฟประดับคริสต์มาสเพื่อการกุศล ครั้งที่ 12 นำรายได้สมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

ผู้แทนพระองค์ ไปเปิดไฟประดับคริสต์มาสเพื่อการกุศล ครั้งที่ 12 นำรายได้สมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดไฟประดับคริสต์มาสเพื่อการกุศล ครั้งที่ 12 นำรายได้สมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ณ รร.อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด มอบแผ่นหลังคา ในโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

Go Top