Posts Tagged “มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก”

น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงประกอบพระกรณียกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข นานัปการ

น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงประกอบพระกรณียกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข นานัปการ

น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงประกอบพระกรณียกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข นานัปการ

บมจ.ซีพี ออลล์ มอบเงินที่ประชาชนบริจาคให้สภากาชาดไทย

บมจ.ซีพี ออลล์ มอบเงินที่ประชาชนบริจาคให้สภากาชาดไทย

บมจ.ซีพี ออลล์ มอบเงินที่ประชาชนบริจาคผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ ให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

บมจ.ซีพี ออลล์ มอบเงินให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

บมจ.ซีพี ออลล์ มอบเงินให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

บมจ.ซีพี ออลล์ มอบเงินที่ประชาชนบริจาคผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ ให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วิ่งออนไลน์ รายมอบให้แก่ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

วิ่งออนไลน์ รายมอบให้แก่ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

สมาคมนิยมไทย เตรียมความพร้อมในการจัดโครงการวิ่งออนไลน์ “Niyomthai Virtual Run 2021” นำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้แก่ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

รับมอบถุงยังชีพพระราชทาน จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

รับมอบถุงยังชีพพระราชทาน จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับมอบถุงยังชีพพระราชทาน จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

25 ปี “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2563”

25 ปี “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2563”

สตูดิโอบ้านริก จัดคอนเสิร์ต 25 ปี “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2563” ภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน” รายได้จากการจัดงานสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ

ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ รับมอบน้ำดื่มตราพึ่งพา จากผู้บริหารไทยเบฟเวอเรจ ที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ

ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ รับมอบน้ำดื่มตราพึ่งพา จากผู้บริหารบมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ

จัดงาน “10 ปี โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

จัดงาน “10 ปี โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) ร่วมกับ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดงาน “10 ปี โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก”

สินค้าจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

สินค้าจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด จัดงาน “เทศกาลของขวัญ: The Royal Gift Festival ครั้งที่ 2” โดยนำสินค้าจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มาจัดจำหน่าย

Go Top