Posts Tagged “มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก”

โครงการหลังคาสีเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

โครงการหลังคาสีเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

กล่องเครื่องดื่มกับโครงการหลังคาสีเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2562 ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ลงนามความร่วมมือ

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ลงนามความร่วมมือ

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ลงนามความร่วมมือ “โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน และระดับน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำ” ป้องกันการเกิดอุทกภัยอย่างยั่งยืน

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ลงนามเอ็มโอยู

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ลงนามเอ็มโอยู

รองปธ.คณะกก.ที่ปรึกษา มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ลงนามเอ็มโอยู “โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศในพื้นที่ป่าต้นน้ำ”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานสิ่งของและเยี่ยมราษฎรที่ประสบภัยของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ จ.นราธิวาส

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานสิ่งของและเยี่ยมราษฎรที่ประสบภัยของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ จ.นราธิวาส

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ จัดทำวารสาร “เพื่อนพึ่งพา”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ จัดทำวารสาร “เพื่อนพึ่งพา”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ จัดทำวารสาร “เพื่อนพึ่งพา” ฉบับปฐมฤกษ์

แบรนด์ ซันโทรี่  มอบรถบรรทุก ให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

แบรนด์ ซันโทรี่ มอบรถบรรทุก ให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) มอบรถบรรทุก 6 ล้อ ให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

บริษัทแบรนด์ ซันโทรี่  มอบรถบรรทุก ให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

บริษัทแบรนด์ ซันโทรี่ มอบรถบรรทุก ให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

บริษัทแบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด มอบรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมตู้คอนเทนเนอร์แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

ผู้แทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เชิญถุงยังชีพพระราชทาน

ผู้แทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เชิญถุงยังชีพพระราชทาน

ผจว.นราธิวาส เป็นผู้แทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ อ.สุไหงโก-ลก

Go Top