Posts Tagged “มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

โรงครัวพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ปรุงอาหารแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา สนง.อาสากาชาด

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระกรุณาโปรดให้ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ดำเนินกิจกรรมด้านการเฝ้าระวังภัยพิบัติ ในโอกาสที่เสด็จไปทรงเปิดการประชุมหลักสูตรบริหารจัดการน้ำและการจัดการภัยพิบัติ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ขอให้สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เตรียมการเฝ้าระวัง ช่วยเหลือ ประชาชนจากพายุโนอึล

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

รอง ผวจ.แพร่ เป็นประธานในพิธีเชิญถุงยังชีพพระราชทาน จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ และมอบให้แก่ผู้ประสบภัยและอุทกภัย ณ โรงเรียนอนุบาลตำบลช่อแฮ และ วัดน้ำกลาย

บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนซินลากู

บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนซินลากู

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และธนาคารกรุงไทย เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนซินลากู

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

บมจ.ไทยประกันชีวิต มอบเครื่องบำบัดน้ำกังหันชัยพัฒนาแบบโซลาร์เซลล์ พร้อมชุดอุปกรณ์ ให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติฯ เตือนภัยน้ำท่วมป่าต้นน้ำ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สานต่อพระดำริ

สถานีโทรมาตรอัตโนมัติฯ เตือนภัยน้ำท่วมป่าต้นน้ำ

สถานีโทรมาตรอัตโนมัติฯ เตือนภัยน้ำท่วมป่าต้นน้ำ

โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติฯ เตือนภัยน้ำท่วมป่าต้นน้ำ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สานต่อพระดำริ

หมวกพึ่งพา Survival” รายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ฯ

หมวกพึ่งพา Survival” รายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ฯ

ศิลปินแกรมมี่ เชิญชวนสนับสนุนสินค้าร้านพึ่งพา “หมวกพึ่งพา Survival” รายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความทุกข์ยาก

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความทุกข์ยาก

GQ Apparel มอบหน้ากากผ้ากันน้ำ GQWhite Mask ให้ร้านพึ่งพา โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความทุกข์ยาก

Go Top