Posts Tagged “มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก”

ลงนามในโครงการหลังคาสีเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

ลงนามในโครงการหลังคาสีเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

บมจ.ชบาบางกอก แถลงข่าวร่วมลงนามในโครงการหลังคาสีเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

กปน.ปันรอยยิ้มเพื่อสังคม จัดหาถุงยังชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

กปน.ปันรอยยิ้มเพื่อสังคม จัดหาถุงยังชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

การประปานครหลวง บริจาคเงินจากโครงการ “กปน.ปันรอยยิ้มเพื่อสังคม” สมทบทุนจัดหาถุงยังชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

ถุงยังชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

ถุงยังชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

การประปานครหลวง บริจาคเงินจากโครงการ “กปน.ปันรอยยิ้มเพื่อสังคม” สมทบทุนจัดหาถุงยังชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

โครงการหลังคาสีเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

โครงการหลังคาสีเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

บมจ.ชบาบางกอก แถลงข่าวร่วมลงนามในโครงการหลังคาสีเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

งาน “THE MALL LEGENDARY J-FEST”

งาน “THE MALL LEGENDARY J-FEST”

ณเดชน์ คูกิมิยะ ร่วมงาน “THE MALL LEGENDARY J-FEST” นำรายได้มอบให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ ไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาทรงติดตามความก้าวหน้าของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาทรงติดตามความก้าวหน้าของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ ไป ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

(เอสเอสไอ) มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

(เอสเอสไอ) มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

บมจ.สหวิริยาสตีล อินดัสตรี (เอสเอสไอ) มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอีสาน ผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ผู้แทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทยมอบถุงยังชีพ

ผู้แทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทยมอบถุงยังชีพ

ผู้ว่าฯ จ.อุบลราชธานี เป็นตัวแทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้ประสบภัย

ถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ศิลปินแกรมมี่ ร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

Go Top