Posts Tagged “มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก”

สภากาชาดไทยชวนช้อปสินค้าร้านพึ่งพาและสินค้าจากชุมชนในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564

สภากาชาดไทยชวนช้อปสินค้าร้านพึ่งพาและสินค้าจากชุมชนในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยชวนช้อปสินค้าร้านพึ่งพาและสินค้าจากชุมชนในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564 พึ่งพาเพื่อก้าวต่อ เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันยามยาก”

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564 พึ่งพาเพื่อก้าวต่อ เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันยามยาก

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564 พึ่งพาเพื่อก้าวต่อ เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันยามยาก

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ชวนช้อปสินค้าร้านพึ่งพาและสินค้าจากชุมชนในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564 พึ่งพาเพื่อก้าวต่อ เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันยามยาก”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย  จัดตั้งโรงครัวพระราชทานฯ

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดตั้งโรงครัวพระราชทานฯ

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดตั้งโรงครัวพระราชทานฯ ประกอบอาหารปรุงสุก สด ใหม่ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำกำลังพร้อมเรือท้องแบน อพยพคนและขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นออกจากพื้นที่ประสบอุทกภัยใน อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

โครงการ “เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน” ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

โครงการ “เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน” ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

นายฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล รับมอบเงินบริจาคจาก บจก. ชลิตอินดัสทรี ในโครงการ “เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน” ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงให้ร้านตัวแทนชุมชนในโครงการ “เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน” จัดทำอาหารกล่องส่งชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดโครงการ “เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดโครงการ “เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดโครงการ “เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน” มอบอาหารปรุงสุกจากร้านอาหารรายเล็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือประชาชน และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดโครงการ “เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดโครงการ “เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดโครงการ “เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน” มอบอาหารปรุงสุกจากร้านอาหารรายเล็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือประชาชน และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน

เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดโครงการ “เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน” มอบอาหารปรุงสุกจากร้านอาหารรายเล็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือประชาชน และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ  องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก  สภากาชาดไทย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

Go Top