Posts Tagged “มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ ชวนเที่ยวงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563” ครั้งที่ 8

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ ชวนเที่ยวงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563” ครั้งที่ 8

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ ชวนเที่ยวงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563” ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 4-8 ธ.ค.63 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

10 ปี โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

10 ปี โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) ร่วมกับ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดงาน “10 ปี โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก”

โรงครัวพระราชทาน ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

โรงครัวพระราชทาน ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพพระราชทาน และ ให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสานให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

บางจาก  มอบเงินแก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)

บางจาก มอบเงินแก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบเงินแก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุล

Go Top