Posts Tagged “มูลนิธิอาสาเพื่อนพี่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

โรงครัวพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ปรุงอาหารแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา สนง.อาสากาชาด

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระกรุณาโปรดให้ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ดำเนินกิจกรรมด้านการเฝ้าระวังภัยพิบัติ ในโอกาสที่เสด็จไปทรงเปิดการประชุมหลักสูตรบริหารจัดการน้ำและการจัดการภัยพิบัติ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา

หลักสูตรบริหารจัดการน้ำและจัดการภัยพิบัติฯ

หลักสูตรบริหารจัดการน้ำและจัดการภัยพิบัติฯ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมหลักสูตรบริหารจัดการน้ำและจัดการภัยพิบัติฯ

โรงครัวพระราชทาน แจกจ่ายอาหารให้ประชาชน

โรงครัวพระราชทาน แจกจ่ายอาหารให้ประชาชน

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้แทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำรถประกอบอาหารลงพื้นที่ ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย เพื่อจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน แจกจ่ายอาหารให้ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วม

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เต็ดตรา แพ้ค” รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม ต่อยอด เป็น “ผลิตภัณฑ์พึ่งพา” รายได้สมทบทุน “มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย” ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เสด็จไปทรงเปิด สถานีโทรมาตรอัตโนมัติฯ

เสด็จไปทรงเปิด สถานีโทรมาตรอัตโนมัติฯ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิด สถานีโทรมาตรอัตโนมัติ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชน

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญ ประจำปี 2563

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญ ประจำปี 2563

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญ ประจำปี 2563 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา เสด็จไปพระราชทานสิ่งของและเยี่ยมราษฎรที่ประสบภัยในงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 และเยี่ยมชมนิทรรศการต่าง ๆ

Go Top