Posts Tagged “มูลนิธิอาสาเพื่อนพี่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย”

ร่วมสมทบทุน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ร่วมสมทบทุน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ธนาคารกรุงไทย เชิญชวนลูกค้า ร่วมกิจกรรมต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ พร้อมรับ QR e-Donation สำหรับสแกนเงินบริจาคผ่าน Krungthai NEXT หรือ โมบายแบงกิ้งของทุกธนาคาร ร่วมสมทบทุน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

โครงการ “หลังคาเขียว” มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

โครงการ “หลังคาเขียว” มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ดอยคำส่งมอบกล่องยูเอชทีที่ร่วมกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ” ภายใต้แบรนด์ดอยคำ ให้โครงการ “หลังคาเขียว” มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์

มอบจักรยานยนต์เป็นรางวัลในกิจกรรมของสภากาชาดไทย

มอบจักรยานยนต์เป็นรางวัลในกิจกรรมของสภากาชาดไทย

บจก.เอพี ฮอนด้า มอบจักรยานยนต์เป็นรางวัลในกิจกรรมของสภากาชาดไทย ให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

บมจ.ซีพี ออลล์ มอบเงินให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

บมจ.ซีพี ออลล์ มอบเงินให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

บมจ.ซีพี ออลล์ มอบเงินที่ประชาชนบริจาคผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ ให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

เต็ดตรา แพ้ค จัดงานฉลองครบรอบ 10 ปี โครงการ “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” ที่ห้างบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า รัชดาภิเษก

รับมอบถุงยังชีพพระราชทาน จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

รับมอบถุงยังชีพพระราชทาน จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ รับมอบถุงยังชีพพระราชทาน จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ ชวนเที่ยวงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563” ครั้งที่ 8

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ ชวนเที่ยวงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563” ครั้งที่ 8

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ ชวนเที่ยวงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563” ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 4-8 ธ.ค.63 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2563 ครบรอบ 25 ปี มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2563 ครบรอบ 25 ปี มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเป็นประธาน เปิดงาน เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2563 ครบรอบ 25 ปี มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยมี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เฝ้าฯรับเสด็จ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563

โรงครัวพระราชทาน ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

โรงครัวพระราชทาน ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพพระราชทาน และ ให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ ชวนเที่ยวงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563” ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 4-8 ธ.ค.63 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

Go Top