Posts Tagged “มูลนิธิอาสาเพื่อนพี่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย”

ผวจ.สุโขทัย เปิดโครงการฟื้นฟูชุมชน บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขให้ยั่งยืน

ผวจ.สุโขทัย เปิดโครงการฟื้นฟูชุมชน บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขให้ยั่งยืน

ผวจ.สุโขทัย เปิดโครงการฟื้นฟูชุมชน บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขให้ยั่งยืน โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ เพื่อร่วมทำความสะอาดบ้านเรือนที่ประสบปัญหาอุทกภัย

จัดส่งถุงยังชีพพระสงฆ์ ของ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

จัดส่งถุงยังชีพพระสงฆ์ ของ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

เจ้าอาวาสวัดเถรพลาย จัดส่งถุงยังชีพพระสงฆ์ ของ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อมอบให้แก่วัดที่ประสบอุทกภัย ใน อ.บางปลาม้า จำนวน 8 วัด

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนในการจัดทำถุงยังชีพฯ

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนในการจัดทำถุงยังชีพฯ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ร่วมกับ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนในการจัดทำถุงยังชีพฯ จัดตั้งโรงครัวฯ และฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย

มอบถุงยังชีพน้ำใจพระราชทาน จาก มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มอบถุงยังชีพน้ำใจพระราชทาน จาก มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

รองเลขาธิการ สปสช. มอบถุงยังชีพน้ำใจพระราชทาน จาก มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ที่ รพ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

มอบถุงน้ำใจพึ่งพา (Help Me Bag) มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มอบถุงน้ำใจพึ่งพา (Help Me Bag) มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

สปสช.เยี่ยมศูนย์พักคอย โรงเรียนวัดช่างทอง อ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมมอบถุงน้ำใจพึ่งพา (Help Me Bag) มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์

รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์

ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ และคุณฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล ร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์จากผู้แทน บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ และคุณฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล ร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์จากผู้แทน บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

โครงการ “เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน” ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

โครงการ “เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน” ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

บจก. ชลิตอินดัสทรี บริจาคเงินในโครงการ “เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน” ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน

เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน

บจก. ชลิตอินดัสทรี บริจาคเงินในโครงการ “เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน” ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

กรมพระธรรมนูญ ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่นที่ 97 มอบเงิน พร้อมอาหารกล่อง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

Go Top