Posts Tagged “มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ”

รับมอบผลิตภัณฑ์ กางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ ดราย แพนท์ ให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

รับมอบผลิตภัณฑ์ กางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ ดราย แพนท์ ให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบผลิตภัณฑ์ กางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ ดราย แพนท์ ให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ

โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ร่วมกับ ห้างแว่นตาท็อปเจริญ ร่วมจัดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ณ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

มอบเงินให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

มอบเงินให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

“สกาย” วงศ์รวี นทีธร นักแสดง ร่วมทำบุญวันเกิด โดยมอบเงินให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและตัวแทนนักศึกษา วปอ.รุ่น 62 หมู่เสือ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ช่วงโควิด-19

มอบเงินและสิ่งของ ให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

มอบเงินและสิ่งของ ให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

นักแสดง สกาย-วงศ์รวีนทีธร ร่วมทำบุญวันเกิด โดยมอบเงินและสิ่งของ ให้ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

นักแสดง สกาย-วงศ์รวีนทีธร ร่วมทำบุญวันเกิด โดยมอบเงินและสิ่งของ ให้ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ให้บริการด้านทันตสุขภาพ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ให้บริการด้านทันตสุขภาพ

หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่โรนัลด์ แมคโดนัลด์ ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” โดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ร่วมกับมูลนิธิฯให้บริการด้านทันตสุขภาพแก่เด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร

แว่นตาเพื่อน้อง

แว่นตาเพื่อน้อง

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ สานต่อโครงการ “แว่นตาเพื่อน้อง”ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาและสุขภาพตา ที่หมู่บ้านเด็กของมูลนิธิ จ.นครปฐม

แว่นตาเพื่อน้อง

แว่นตาเพื่อน้อง

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ สานต่อโครงการ “แว่นตาเพื่อน้อง”ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาและสุขภาพตา ที่หมู่บ้านเด็กของมูลนิธิ จ.นครปฐม เเว่

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ  ประกอบแว่นใหม่แจกฟรี

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ประกอบแว่นใหม่แจกฟรี

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพตา และประกอบแว่นใหม่แจกฟรีให้แก่เยาวชนที่อยู่ในความอุปการะของมูลนิธิฯ

Go Top