Posts Tagged “มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ”

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ เปิดรับสมัครงาน

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ เปิดรับสมัครงาน

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริบาลเด็กเล็ก จำนวน 1 อัตรา

ประมูลสินค้าแบรนด์เนมมือสอง รายได้มอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

ประมูลสินค้าแบรนด์เนมมือสอง รายได้มอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

กิจกรรมประมูลสินค้าแบรนด์เนมมือสอง เพื่อการกุศล รายได้มอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

เดอะมอลล์ ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ จัดประมูลสินค้าแบรนด์เนมในงาน THE MALL RAINBOW MARKET 2020 รายได้จากการประมูลมอบให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ร่วมกับมูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ จัดโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ให้บริการด้านทันตสุขภาพกับเด็กด้อยโอกาส

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ*

วิ่งเพื่อสุขภาพ รายได้มอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

วิ่งเพื่อสุขภาพ รายได้มอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

บจ.อาร์.เอส.เทเลวิชั่น มอบรายได้วิ่งเพื่อสุขภาพ “ช่อง 8 ใครๆ ก็ RUN” Colorful In Park แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

วิ่งเพื่อสุขภาพ ช่อง 8 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

วิ่งเพื่อสุขภาพ ช่อง 8 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 มอบเงินรายได้จากกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ “ช่อง 8 ใครๆ ก็ RUN” Colorful In Park ให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

วิ่งการกุศล ช่อง 8 รายได้ส่วนหนึ่งให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

วิ่งการกุศล ช่อง 8 รายได้ส่วนหนึ่งให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 จัดงานวิ่งการกุศล “ช่อง 8 ใคร ๆ ก็ Run Colorful In Park” มอบรายได้ส่วนหนึ่งให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

วิ่งการกุศล “ช่อง 8 รายได้ให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

วิ่งการกุศล “ช่อง 8 รายได้ให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 จัดงานวิ่งการกุศล “ช่อง 8 ใคร ๆ ก็ Run Colorful In Park” มอบรายได้ส่วนหนึ่งให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

วิ่งการกุศล รายได้ส่วนหนึ่งให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

วิ่งการกุศล รายได้ส่วนหนึ่งให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 จัดงานวิ่งการกุศล “ช่อง 8 ใคร ๆ ก็ Run Colorful In Park” มอบรายได้ส่วนหนึ่งให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

Go Top